Stad Gent gaat voor meer diversiteit en inclusie in eigen rangen

Het stadsbestuur kiest voluit voor positieve actie voor personen van buitenlandse herkomst of met een arbeidsbeperking.

Het stadsbestuur komt met concrete acties voor meer diversiteit in de stadsorganisatie, en kiest voluit voor positieve actie voor personen van buitenlandse herkomst of met een arbeidsbeperking. Dat betekent dat zij bij selecties de voorkeur krijgen op andere gelijkwaardige kandidaten, tot de beoogde instroom bereikt is.

Weerspiegeling van de samenleving

De Stad Gent wil als organisatie een weerspiegeling zijn van de Gentse samenleving. Een nieuw, uitgebreid meerjarenplan met verschillende acties moet voor de broodnodige versnelling rond diversiteit en inclusie zorgen. Het stadsbestuur maakt hiervoor jaarlijks meer dan 600.000 euro vrij. Een nieuw HR-diversiteitsteam staat in voor de realisatie van de acties.

De Stad Gent laat eigen procedures doorlichten door leden van de beoogde doelgroepen. Ook de werkwijze van de externe selectiekantoren waar de Stad mee samenwerkt, zal tegen het licht gehouden worden in functie van diversiteit en inclusie. De selectiejury's zullen meer divers worden.

Met álle Gentenaars aan de slag

Als kennis van het Nederlands minder relevant is voor de goede uitvoering van een openstaande functie, zal de mogelijkheid tot taallessen en -coaching op de werkvloer expliciet vermeld staan in de vacature. Dat moet alle geschikte kandidaten aanmoedigen om te solliciteren. De vacatures bij de Stad Gent zullen bovendien ook standaard genderinclusief opgesteld worden, zodat ze iedereen aanspreken.

Als de Stad Gent niet openstaat voor alle Gentenaars, wie dan wel? Het is tijd om niet langer naast elkaar of over elkaar te spreken. Het is tijd om met álle Gentenaars samen aan de slag te gaan. Daarvoor is bij de Stad een inhaalbeweging nodig. Wij zijn hier klaar voor en de tijd is meer dan rijp, het is 2020.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Bij de invulling van bepaalde vacatures kan de Stad Gent beslissen om enkel personen met een arbeidsbeperking te laten solliciteren. Ook de procedures zelf worden dan aangepast. Kandidaten kunnen meebeslissen over hoe ze hun opdracht presenteren aan de jury: mondeling, schriftelijk, al dan niet ondersteund door een presentatie. Zo kan elke kandidaat de eigen sterktes maximaal uitspelen.

Vier doelgroepen

Tegen 2025 wil de Stad Gent dat 30% van de nieuwe collega's een buitenlandse herkomst heeft, met expliciete aandacht voor functies op A- en B-niveau. Ten tweede streeft het stadsbestuur naar in totaal 2% collega's met een arbeidsbeperking. Ook personen die behoren tot de LGBTQIA+-gemeenschap zijn een doelgroep. Het stadsbestuur wil af van het binaire man-vrouwdenken en wil het hele spectrum aan genderexpressies een plek geven op de werkvloer. Tot slot komen er acties gericht naar alle huidige medewerkers, om samen aan de slag te gaan met diversiteit binnen de teams. De Stad richt zich op al die doelgroepen, maar erkent tegelijk het principe van intersectionaliteit: veel mensen behoren tot verschillende doelgroepen.