Ruime bevraging bij start van Gentse kandidatuur Europese Culturele Hoofdstad 2030

Gent doet een gooi naar de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Als officieus startschot zijn er vier online inspiratiesessies.

De Stad Gent doet een gooi naar de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2030, en die kandidatuurstelling moet breed gedragen worden. Daarom komt er een ruime bevraging. Ook staan vier online inspiratiesessies op het programma die door iedereen gevolgd kunnen worden. Ze zijn het officieuze startschot van de kandidatuur.

België had met Antwerpen (1993), Brussel (2000), Brugge (2002) en Bergen (2015) al vier keer een Europese Culturele Hoofdstad. Gent wil de volgende op dat lijstje zijn. Het voortraject met het oog op Gent 2030 is dit voorjaar gestart. De komende maanden staan vier online inspiratiesessies gepland waaraan iedereen vrij mag deelnemen. Deze sessies gaan door op 9 en 23 februari en 9 en 23 maart 2021.

Onze stad heeft een bruisende culturele sector en een uniek aanbod aan theaterhuizen, bioscoopzalen, festivals, musea, en concertzalen die internationaal vermaard zijn. Gent heeft dan ook alle troeven in huis om de titel binnen te halen. 

Mathias De Clercq , burgemeester

In de eerste inspiratiesessie deelt Sylvia Amann haar ervaring met internationale kandidatuurstellingen. Tot voor kort zat ze zelf in de jury die de kandidaat-steden beoordeelt. Voor de sessies op 23 februari en 23 maart delen initiatiefnemers van Aarhus 2017, Leeuwarden 2019, Rijeka 2020 en Lille 2004 hun ervaringen. In een aparte sessie op 9 maart wordt gepeild naar trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de kandidatuur van Gent.

Het lijkt nog veraf, maar we zorgen er nu al voor dat de culturele sector sterk en bruisend blijft in de aanloop naar de kan­di­da­tuur­stel­ling in 2024. Door deze inspi­ra­tie­ses­sies willen we iedereen al van bij de start betrekken en ervoor zorgen dat onze kan­di­da­tuur­stel­ling gedragen wordt door de Gentenaars en alle belang­stel­len­den.

Sami Souguir , schepen van Cultuur 

Zopas zijn ook oriënterende gesprekken gestart met politici, sleutelfiguren uit de stadsdiensten, de cultuursector en andere relevante maatschappelijke sectoren. Eveneens dit voorjaar volgt nog een brede bevraging bij de culturele sector en belanghebbende organisaties en bij actoren uit het brede maatschappelijke veld.