Kandidaten voor invulling Sint-Martinuskerk kunnen zich nu melden

De Stad Gent gaat samen met de buurt op zoek naar een erfpachter voor de Sint-Martinuskerk in Drongen-Baarle.

De Stad Gent gaat samen met de buurt op zoek naar een erfpachter om de Sint-Martinuskerk in Drongen-Baarle een nieuwe invulling te geven. Kandidaten kunnen zich vanaf nu melden. De uiteindelijke erfpachter krijgt de kerk de komende 40 jaar ter beschikking.

Trekpleister voor de buurt

De Sint-Martinuskerk wordt al sinds 2018 niet meer gebruikt voor erediensten en bleef het merendeel van de tijd leeg staan. De Stad Gent wil daar verandering in brengen. De toekomstige uitbater moet rekening houden met de noden en wensen van de buurt. De kandidaten zullen hun project ook op voorhand aan de buurtbewoners moeten toelichten. Die bewoners kunnen vervolgens hun opmerkingen doorgeven aan de Stad, die hiermee rekening zal houden bij de finale rangschikking.

We willen er een trekpleister voor de wijk van maken. Daarom gaan we op zoek naar een erfpachter voor de komende 40 jaar. We zoeken specifiek naar een vereniging die van de kerk een creatieve, lokale ont­moe­tings­plaats wil maken. We mikken op een socioculturele invulling voor de kerk en eventueel ook de pastorie. Alle voorstellen zijn welkom.

Sami Souguir, schepen van erediensten

Uit een bevraging is gebleken dat het ontbreken van publiek toegankelijk groen en publieke ruimtes een bekommernis is die sterk leeft bij de inwoners van Baarle. Ook daar moet rekening mee gehouden te worden. Of de pastorij wordt meegenomen in het nieuwe project, hangt dan weer van de kandidaten af. De pastorij zou een meerwaarde kunnen betekenen omdat er meer ruimtes beschikbaar zijn.

Praktisch

De oproep naar kandidaten wordt nu gelanceerd. Wie een idee heeft voor een invulling en de kerk graag nieuw leven wil inblazen, kan zijn of haar kandidatuur doorsturen naar offertes.vastgoed@stad.gent. In oktober of november volgt een verplicht plaatsbezoek, waarbij extra uitleg wordt gegeven door medewerkers van de Dienst Vastgoed.

De volledige open oproep vind je hier. Alle updates over het dossier vind je op de webpagina.