Investeringen in personeel woonzorgcentra om werkdruk te verlichten

Elk van de 5 stedelijke woonzorgcentra krijgt een woonbegeleider. Voor het logistiek personeel komt er een betere verloning via bevordering.

Om de toegenomen werkdruk op te vangen en het zorgpersoneel te ontlasten, werft de Stad Gent voor elk van de 5 stedelijke woonzorgcentra een woonbegeleider aan. Het zorgpersoneel kan ook rekenen op extra psychologische bijstand, en voor het logistiek personeel komt er een betere verloning via bevordering.

Woonbegeleiders

Om de toegenomen werkdruk door de coronacrisis op te vangen, heeft de Stad Gent tussen maart en juni extra personeel ingezet in de stedelijke woonzorgcentra. Om aan die maatregel een vervolg te breien, werft de Stad Gent nu voor elk woonzorgcentrum een woonbegeleider aan. Die staat de hele dag paraat voor de bewoners. Dat kan gaan van een gesprek, tot voorlezen, samen eten maken, helpen bij het opdienen of de leefruimte decoreren. De woonbegeleider kan voor bewoners ook brieven, mails of kaartjes schrijven.

Om kwaliteitsvolle zorg te garanderen, zet de Stad Gent vandaag al meer medewerkers in dan de norm van de Vlaamse overheid. Het zorgpersoneel werkt bovendien met de beste arbeidsvoorwaarden in de sector. Dankzij de komst van de woonbegeleiders kan het zorgpersoneel zich nu nog beter toeleggen op zijn zorgtaak.

Zuurstoflijn

De Stad Gent maakt bovendien 75.000 euro vrij voor de Zuurstoflijn. Dat initiatief van het PAKT (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen) richt zich op zorgverleners die door de extra belasting mentaal onder druk komen te staan. Het zorgpersoneel kan bij de Zuurstoflijn terecht voor telefonisch consult en vervolgzorg.

Ook voor de zorgende moet gezorgd worden. In de woonzorgcentra waren de afgelopen maanden fysiek én psychisch bijzonder zwaar. Om het personeel bij te staan, zorgen we voor psychologische begeleiding en voor ‘meer handen aan het bed’. Want kwalitatieve zorg bieden kost tijd en energie.

Rudy Coddens , schepen van Zorg en Ouderenbeleid

Betere verloning voor logistiek personeel

Het logistiek personeel in de stedelijke woonzorgcentra krijgt de kans om te bevorderen. Aangezien de keukens worden gecentraliseerd, wordt de functie van keukenmedewerker omgevormd tot een nieuwe functie, met een ander takenpakket. Naar analogie zal ook het onderhoudspersoneel breder ingezet worden. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een bevorderingsprocedure en worden daarop voorbereid. Wie niet slaagt, kan zijn huidige functie behouden.

De nieuwe functie voor het logistiek personeel beantwoordt beter aan het toekomstige takenpakket van deze medewerkers. Zo krijgen zij de kans om te groeien in hun job én te bevorderen, met de nodige begeleiding. Als werkgever vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich gewaardeerd voelen in hun job. Tegelijkertijd willen we kansen bieden om de interne mobiliteit te bevorderen, en dit voor alle niveaus.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Personeel