Gezocht: nieuwe uitbater camping Blaarmeersen voor minstens 20 jaar

De Stad Gent en Farys lanceren een oproep om een nieuwe concessionaris te vinden voor camping Blaarmeersen voor minstens 20 jaar.

Farys en de Stad Gent gaan op zoek naar een concessionaris die vanaf 2022 voor minstens 20 jaar zal instaan voor de uitbating van camping Blaarmeersen. De toekomstige uitbater moet mikken op een breed publiek en integrale toegankelijkheid. De camping moet ook dé plek worden voor doortrekkers en citytrippers.

Wat wordt er verwacht

Camping Blaarmeersen, in het beheer van Farys, is gevestigd in de groene long van Gent, bij het sport- en recreatiepark Blaarmeersen en vlak bij het historisch stadscentrum van Gent. De toekomstige uitbater beschikt over een camping van 10 hectare, momenteel vergund voor 437 plaatsen. De uitbater zorgt voor een duurzame renovatie van de aanwezige infrastructuur, maar kan de invulling en timing van de investering zelf bepalen. Een deel van de investeringen kan gesubsidieerd worden door Farys.

De toekomstige uitbater moet zich richten op een breed publiek, met bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen. Ook integrale toegankelijkheid is essentieel. De camping moet bovendien dé plek worden voor doortrekkers en citytrippers. De overeenkomst zal ingaan op 1 januari 2022, wordt afgesloten voor een looptijd van 20 jaar en is éénmalig verlengbaar met een periode van 10 jaar.

Indieners krijgen carte blanche omdat elk fris idee welkom is. Een nieuwe start, een camping die klaar is voor het toerisme van de toekomst, dat is wat we zoeken voor onze camping Blaarmeersen. 

Sofie Bracke , schepen van Sport 

Procedure

Geïnteresseerden nemen contact op met Lieslot Loyson via lieslot.loyson@farys.be of via 09 241 06 50 om een afspraak te maken voor een verplicht plaatsbezoek. Kandidaten dienen hun offerte ten laatste op maandag 15 maart 2021 elektronisch in via het e-tenderingplatform. Kandidaten moeten eveneens hun referenties en ervaring met betrekking tot exploitatie van een kampeerterrein kunnen voorleggen. Kandidaturen worden beoordeeld op visie, businessplan, geplande investeringen en jaarlijkse concessievergoeding. De overeenkomst zal tijdens het onderhandelingstraject verder uitgewerkt worden.