Gentse Feesten krijgen label 'toegankelijk event'

Elk jaar nemen ervaringsdeskundigen de Feesten onder de loep, en ook dit jaar zijn er tien 'integraal toegankelijke' activiteiten.

De Gentse Feesten hebben van Inter Vlaanderen het label voor toegankelijk event gekregen. De Feesten worden immers elk jaar door ervaringsdeskundigen onder de loep genomen, en ook dit jaar staan er tien 'integraal toegankelijke' activiteiten op het programma.

Om de Gentse Feesten voor iedereen toegankelijk te maken, werkt de Stad Gent nauw samen met de pleinorganisatoren. Tijdens de opbouw én tijdens de Feesten zelf gaan toegankelijkheidsambtenaren en ervaringsdeskundigen meerdere keren op pad om daarna de pleinorganisatoren te adviseren. Elk jaar levert die rondgang nieuwe aanpassingen op. De verlaagde togen op alle pleinen en de rolstoelhellingen naar de pontons op Polé Polé zijn maar enkele voorbeelden.

Samen met de organisatoren bekijken we voortdurend wat beter kan. We maken de feestenzone rol­stoel­toe­gan­ke­lijk, we zorgen voor mobiele ringleidingen, voor audio­be­schrij­vin­gen, enzovoort. Dat we dit label krijgen, is een mooie erkenning. Want iederéén moet kunnen meegenieten van de Feesten

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Ook dit jaar staan er tien 'integraal toegankelijke' activiteiten op het programma. Ze zijn rolstoeltoegankelijk, er is een audiobeschrijving of gebarentolk, een ringleiding voor doven of slechthorenden, een rustige plek voor assistentiehonden om op hun baasje te wachten, enzovoort. Het aanbod is bovendien nog gevarieerder dan vorige jaren: van wandelingen tot toneelvoorstellingen en concerten. De volledige lijst vind je hier.

Iedereen verdient de kans om van onze Feesten mee te genieten. Als kind van dove ouders kan ik ook persoonlijk getuigen hoe belangrijk het gevoel is dat je erbij mag horen.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten

De Stad Gent heeft veel samenwerkingen om de Feesten toegankelijk te houden. Niet alleen de pleinorganisatoren spelen een cruciale rol, maar ook partners zoals Inter Vlaanderen voor persoonlijke assistentie, Mobar voor rolstoelvervoer en sinds dit jaar ook fietstaxidienst TriVelo.

Toe­gan­ke­lijk­heid zit in alle aspecten van een evenement: locatie, communicatie, signalisatie, dienst­ver­le­ning, extra voorzieningen, enzovoort. Al die aspecten zijn belangrijk voor het behalen van het label. Het is dan ook een waardering voor de inspanningen van de Stad Gent en een kwa­li­teits­ga­ran­tie voor iedere feestvierder.

Wendy Metten, directeur Inter Vlaanderen