Gent richt uniek Archi­tec­tuur­plat­form op

Op de planning staan onder meer debatten, workshops, een architectuurkaart én de uitreiking van een driejaarlijkse architectuurprijs.

Er staat een Gents Architectuurplatform in de steigers. Verschillende Gentse partners zullen samenwerken om de discussie over architectuur te bevorderen, onder elkaar, maar ook met en tussen bewoners. Op de planning staan onder meer debatten, workshops, een architectuurkaart én de uitreiking van een driejaarlijkse architectuurprijs.

Samenwerken om kennis te delen

Gent telt fraaie gebouwen uit het heden en verleden en huisvest gerenommeerde ontwerpopleidingen. Er werken getalenteerde ontwerpers en opdrachtgevers, en de cultuurhuizen hanteren er het stedelijk leven als inspiratiebron. En dan zijn er natuurlijk nog de Gentenaars zelf, die ook een mening hebben over hun fysieke leefomgeving. Hoog tijd dus om experts en bewoners samen te brengen zodat ze met elkaar in dialoog gaan, via een gedeeld kennis- en participatieplatform over Gentse architectuur.

Daarom bundelen de Stad Gent en de stadsbouwmeester, sogent, UGent – Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, KULeuven – Faculteit Architectuur / Campus Sint-Lucas Gent, HOGENT / KASK, STAM, Design Museum Gent, en Archipel nu de krachten in een Gents Architectuurplatform.

Het Gents Archi­tec­tuur­plat­form zal acties programmeren met de bedoeling kritisch te rapporteren over de Gentse archi­tec­tuur­pro­duc­tie, plezier en talent op te zoeken in het ontwerpen en maken, ideeën aan te reiken uit liefde voor de stad, en bouwheren, ontwerpers, beleidsmakers en Gentenaars aan te sporen om de lat hoog te leggen.

Peter Vanden Abeele, Gents stadsbouwmeester

Architectuur in de kijker zetten

Het Architectuurplatform zal eerst en vooral werken aan een startprogramma voor 2021-2023 met lezingen, workshops en debatten. De partners zetten meteen ook hun schouders onder een Gentse architectuurkaart en een driejaarlijkse Gentse architectuurprijs. Die architectuurprijs biedt een uitstekende gelegenheid om Gentenaars mee te nemen in een stadsdebat over vernieuwende en kwalitatieve architectuur.

Na de aanstelling van de stads­bouw­mees­ter in 2017, en de succesvolle Gentse editie van het Festival van de Architectuur in 2019, richten we nu het Gents Archi­tec­tuur­plat­form op. Een unieke samenwerking tussen onder­wijs­in­stel­lin­gen, stedelijke diensten en musea. We pionieren graag in Gent, en dat doen we ook op vlak van architectuur. Gent is bij uitstek de stad waar over architectuur nagedacht kán en móét worden.'  

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voortrekkersrol

Het Gents Architectuurplatform pikt de draad op van initiatieven zoals Architectuur als Buur en Stichting Architectuurmuseum, die eind vorige eeuw de basis legden voor een Vlaams architectuurbeleid. Het nieuwe Architectuurplatform wil die voortrekkersrol opnieuw invullen en zo aandacht genereren voor de ontwerpkwaliteit van gebouwen en publieke ruimte.