Gemakkelijk en snel aan de slag met de open data van de Stad

Het nieuwe Open Data Portaal geeft ook minder technisch geschoolde mensen de kans om met de open data van de Stad aan de slag te gaan.

De Stad Gent lanceert een nieuw Open Data Portaal. Dat nieuwe portaal laat de gebruiker toe om sneller en gebruiksvriendelijker de beschikbare open data te consulteren en te (her)gebruiken. De Stad Gent speelt hiermee een voortrekkersrol op Europees vlak.

Het nieuwe Open Data Portaal biedt heel wat verschillende mogelijkheden. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld een kaart maken van de hondentoiletten en de speelterreinen in de omgeving, loopclubs kunnen nog niet ontdekte looproutes opzoeken, een bedrijf kan het aantal vrije parkeerplaatsen in de fietsparking opnemen in een webtoepassing. Op het nieuwe Open Data Portaal staan alle data die mogen hergebruikt worden. De Stad Gent is een pionier op dat vlak, en een Europees voorbeeld.

Als stads­or­ga­ni­sa­tie willen we zoveel mogelijk data die we hebben ter beschikking stellen van al wie ermee aan de slag wil. Zo kunnen er nieuwe toepassingen ontstaan die ten goede komen van de Gentenaars. Technologie moet immers in de eerste plaats ten dienste staan van de mensen zelf.

Mathias De Clercq, burgemeester

Het portaal is volledig vernieuwd met het oog op gebruiksvriendelijkheid. De bestaande data blijven beschikbaar, maar er zijn nieuwe mogelijkheden bijgekomen die ook minder technisch geschoolde mensen toelaten om snel te ontdekken welke data er te vinden zijn.

Onze stad telt heel wat grote en kleine tech­no­lo­gie­be­drij­ven. We hoeven als stads­or­ga­ni­sa­tie niet zelf altijd het warm water uit te vinden. Onze innovatieve bedrijven kunnen gemakkelijk met deze data aan de slag om verfrissende analyses te maken of innovatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen in Gent.

Sofie Bracke, schepen van Economie en Digitalisering 

De nieuwe website zal intensief gebruikt worden tijdens de 10de editie van Apps for Ghent: Hack the Mobility, een hackathon waar enthousiastelingen aan de slag kunnen met mobiliteitsdata. Je kan als ontwikkelaar of als toeschouwer het event bezoeken op zaterdag 21 maart 2020.

Bezoek hier het nieuwe Open Data Portaal van de Stad Gent