Erva­rings­des­kun­di­ge buigt zich over toe­gan­ke­lijk­heid in Gent

Als tweede toegankelijkheidsambtenaar neemt Steven Pauwels onder meer de thema’s mobiliteit en publiek sanitair onder zijn hoede.

Met een tweede toegankelijkheidsambtenaar zet de Stad Gent extra in op toegankelijke dienstverlening, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. Steven Pauwels neemt als ervaringsdeskundige onder meer het thema mobiliteit onder zijn hoede. De Stad legt ook een talentpool aan voor mensen met een arbeidsbeperking.

Warm welkom

In 2010 stelde de Stad Gent als eerste lokale overheid een toegankelijkheidsambtenaar aan om ervoor te zorgen dat elke inwoner en bezoeker zo vlot mogelijk gebruik kan maken van communicatie, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. Nu komt daar een tweede toegankelijkheidsambtenaar bij. Als projectcoördinator integrale toegankelijkheid neemt Steven Pauwels onder meer de thema’s mobiliteit, vervoersarmoede en publiek sanitair onder zijn hoede. Hij werkt daarbij aan projecten die opgenomen werden in het actieplan toegankelijkheid voor 2020-2021.

Door een ver­keers­on­ge­val in 1999 ga ik in een rolstoel door het leven. Ik was aangenaam verrast hoe ik in het hele sol­li­ci­ta­tie­tra­ject op een warme en persoonlijke manier onthaald werd. Mijn rolstoel voelde eens niet als een beperking. Dat warme welkom motiveert me nog meer om als erva­rings­des­kun­di­ge obstakels weg te werken en zo mee te werken aan een stad die toegankelijk is voor elke Gentenaar.

Steven Pauwels, projectcoördinator integrale toegankelijkheid

Gent was in 2010 de eerste stad in Vlaanderen met een toe­gan­ke­lijk­heids­amb­te­naar. De afgelopen jaren is veel werk verzet, ook achter de schermen. Met het actieplan toe­gan­ke­lijk­heid schakelen we een versnelling hoger, en mikken we op tal van nieuwe realisaties op het terrein. De tweede toe­gan­ke­lijk­heids­amb­te­naar zal daar mee over waken. Als erva­rings­des­kun­di­ge is zijn komst een bijzonder grote meerwaarde voor het team.

Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke kansen

Talentpool

De aanwerving gebeurde via een afgeschermde selectieprocedure voor personen met een arbeidsbeperking. Kandidaten werden van bij het begin extra begeleid zodat de selectieprocedure voor niemand een drempel vormde. Bovendien legde de Stad Gent tegelijkertijd een talentpool aan. De 28 kandidaten die slaagden voor de sollicitatie, komen in de toekomst ook in aanmerking voor andere jobs bij de Stad Gent.

Dit was een selectie volgens de principes van het Universal Design: toegankelijk voor iedereen, ongeacht arbeids­be­per­king. Concreet konden kandidaten meebeslissen over hoe ze hun opdracht zouden presenteren aan de jury: mondeling, schriftelijk, al dan niet ondersteund door een presentatie. Zo kon elke kandidaat de eigen sterktes maximaal uitspelen.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel