Deze zomer naast leefstraten ook meer leefpleinen en -tuinen

Deze zomer telt Gent zo'n 30 leefstraten en -pleinen, een recordaantal. Er zijn heel wat nieuwe, leuke initiatieven bij.

Een beeld van de leefstraat Koolkappersstraat in 2018.

Deze zomer telt Gent zo'n 30 leefstraten en -pleinen, een recordaantal. Het zijn plekken die door de buurt of de Stad worden omgevormd tot autoluwe of autovrije ontmoetingsplaatsen. Voor het eerst komen er 'leeftuinen' in de Sint-Bernadettewijk en aan de Leiekaai, en één leefstraat zal als een karavaan door Nieuw Gent en Steenakker rondreizen.

Creatieve invullingen

Het coronavirus gooide even roet in het eten, maar vanaf vrijdag 3 juli 2020 zal er in Gent nu toch een recordaantal leefstraten, - tuinen en -pleinen opduiken. Een leefstraat is een straat die tijdelijk door buurtbewoners wordt ingevuld met bijvoorbeeld grasmatten, banken en spelelementen. Daardoor ontstaat een autoluwe of autovrije ontmoetingsplaats. Buren dienen zelf een aanvraag in, organiseren zelf activiteiten en engageren zich ook zelf om de leefstraat te onderhouden.

Ook deze zomer gaan veel Gentenaars creatief aan de slag. Zo toveren bewoners van de F. Burvenichstraat een braakliggend terrein om tot Burvenich Beach door middel van banken, planten, grasmatten, spelmateriaal en zand.

Tijdens de lockdown zagen we op heel veel plekken nieuwe contacten tussen buren ontstaan. Ook de solidariteit onder buren nam toe. Met de leefstraten, -pleinen en -tuinen willen we dat buurtgevoel nog versterken.' 

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie en Buurtwerk

Op sommige plaatsen nemen de buurtwerkers zelf het voortouw. Ze richten straten of pleinen aangenamer in om ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren waar bewoners zelf (nog) geen initiatieven hadden opgezet. Leefstraten en -pleinen maken het makkelijk om mensen in de buurt te leren kennen. Voorbeelden zijn het nieuwe 'Mon Jardin' aan het Open Huis Watersportbaan, met muziekbar en tal van activiteiten, en De Groene Briel aan de Tichelrei, met een wekelijks aanbod aan ontspanning.

Ook pleinen en tuinen

Sinds vorig jaar gaat het niet enkel om leefstraten, maar ook om een leefplein (Sint-Baafsdorp, Macharius) en een leeftuin (Borluut, Watersportbaan), georganiseerd door de Stad Gent samen met buurtpartners. Die twee initiatieven zijn er ook deze zomer weer bij. Voor het eerst komen er ook leeftuinen in de Sint-Bernadettewijk en aan de Leiekaai, en één leefstraat zal zoals een karavaan door Nieuw Gent en Steenakker rondreizen.

Corona heeft aangetoond dat de nood hoog is om de publieke ruimte beter te benutten. Leefstraten en leefpleinen geven ruimte om samen te komen, te spelen en te rusten. Zo wordt de publieke ruimte weer gebruikt voor wie ze is bedoeld: mensen.

Filip Watteeuw , schepen van Publieke Ruimte

Coronaproof

Uiteraard moeten bezoekers van een leefstraat zich aan de geldende voorzorgsmaatregelen houden. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand bewaren van mensen die niet tot hun bubbel van de week behoren. De Stad Gent voorziet bovendien een pakket met ontsmettingsmiddel en handgel.