Concerten, expo's en meer in Sint-Antonius Abtkerk in Meulestede

De Sint-Antonius Abtkerk in Meulestede krijgt een nieuw leven als polyvalente ruimte. De Stad zal de kerk renoveren en herinrichten.

De Sint-Antonius Abtkerk in Meulestede krijgt een nieuw leven als polyvalente ruimte voor onder meer tentoonstellingen en concerten. De Stad zal de kerk renoveren en herinrichten. Aan de buitenzijde van de sacristie komt een aanbouw, die ruimte biedt voor een zomerfoyer, sanitair en een terras.

Vernieuwingsoperatie

De Sint-Antonius Abtkerk in Meulestede krijgt een nieuw leven als polyvalente ruimte voor cultuur- en wijkgebonden activiteiten. Onder beheer van de vzw Meulestede zullen er onder meer concerten, tentoonstellingen en beurzen plaatsvinden. De Stad Gent zal de kerk renoveren en herinrichten.

Met de omvorming van de Sint-Antonius Abtkerk naar een polyvalente ruimte voor de buurt geven we opnieuw een Gentse kerk een definitieve herbestemming. Meulestede krijgt er zo een warme ont­moe­tings­plek bij.

Mathias De Clercq , burgemeester

De kerk en het interieur hebben erfgoedwaarde, en het orgel is beschermd als monument. Het kerkschip verandert niet structureel, maar wordt wel opgefrist. Het interieur wordt opnieuw geschilderd en uitgerust met een nieuwe verwarmingsinstallatie met het oog op concerten en andere activiteiten.

De sacristie krijgt een nieuwe invulling als foyer met een keuken. In de waardevolle sacristiekasten kan mogelijk een vestiaire ondergebracht worden. De ruimte boven de sacristie kan gebruikt worden als polyvalente ruimte of artiestenloge.

Zomerfoyer en terras als link met het park

Aan de buitenzijde van de sacristie komt een aanbouw in een fijne stalen structuur. Die aanbouw biedt ruimte voor een zomerfoyer, sanitair en een terras. Klimplanten kunnen de pergolastructuur op termijn begroeien en zo een mooie groene overgang maken van de kerk naar Meulestedepark.

Met deze doordachte herbestemming krijgt de kerk op Meulestede een nieuwe gemeen­schaps­func­tie en meer betekenis voor de wijk en de bewoners. We verbinden nu letterlijk en figuurlijk de kerk en de buurt. Door de inspraak in het traject, de activiteiten en ontmoetingen die zullen plaatsvinden binnen, maar ook door het nieuwe terras, de nieuwe overgang naar het park en de betere toe­gan­ke­lijk­heid.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

Na de renovatie en de uitbreiding zal de kerk ook toegankelijker zijn. Ze krijgt een aantal nieuwe toegangen aan de kant van Meulestedepark. Die komen op plekken waar in de gevel al sporen zijn van openingen die in het verleden werden dichtgemaakt. Door middel van enkele goedgeplaatste hellingen zullen ook personen die minder goed te been zijn alle ruimtes vlot kunnen bereiken.

 

Volgende stappen

Het architectenteam OFFICEU – Atelier Arne Deruyter heeft een voorontwerp klaar. De architecten verfijnen momenteel het ontwerp op basis van vragen en opmerkingen van bewoners en stadsdiensten en bereiden de aanvraag tot omgevingsvergunning voor. Daarna zal de Stad een aannemer aanstellen. Als alles goed gaat kan de uitvoering halverwege 2022 starten.

Eind deze maand kan de buurt het voorontwerp bekijken op een buitenexpo naast de kerk in Meulestedepark. Ook in de Muide Meulestede Morgen-krant kunnen buurtbewoners het voorontwerp bestuderen. De plannen staan ook op de website van Muide Meulestede Morgen.