Budget voor 2024 zorgt voor stabiliteit, ook buffer blijft gevrijwaard

De crisissen van de laatste jaren hadden een grote impact, maar dankzij een strenge budgettaire discipline blijft het budget in evenwicht.

Het stadsbestuur heeft een akkoord over de begrotingsopmaak van 2024. De opeenvolgende crisissen van de laatste jaren hadden een grote impact, maar dankzij een strenge budgettaire discipline blijft het budget in evenwicht. Ook de buffer van 10 miljoen euro die het voorbije jaar opgebouwd werd, blijft gevrijwaard.
 

Een begrotingsronde is geen evidente oefening, zeker niet na een aantal opeenvolgende crisissen. In deze begrotingsronde lag de focus op de ingeslagen weg van stabiliteit en het behouden en verder uitbouwen van een robuust budget. Dat blijft nodig, zeker gezien de volatiele voorspellingen van het planbureau. Maar het budget van de Stad Gent is in evenwicht en de financiële buffer van 10 miljoen euro blijft overeind.

Blijvende gevolgen van de inflatie

De Stad Gent voelde de laatste jaren net als de Gentenaars de gevolgen van de stijgende inflatie en prijsstijgingen. Om ervoor te zorgen dat de geplande werken van de wegendienst en het onderhoud van gebouwen op peil blijven, wordt het nodige budget voorzien. Verder worden de sociale restaurants extra ondersteund om de stijgende voedselkost te compenseren en houdt de Stad Gent de maaltijden in de Gentse stadsscholen betaalbaar.

Er komen ook extra middelen om een versnelling hoger te schakelen voor het leggen van zonnepanelen op stadsgebouwen. Daar worden in de toekomst de vruchten van geplukt. Ook dat is zorgen voor stabiliteit.

Nieuwe uitdagingen

De Stad Gent wordt ook geconfronteerd met een aantal nieuwe uitdagingen. De Uitpas bijvoorbeeld, die ervoor zorgt dat Gentenaars met een beperkt inkomen kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten, kent een groeiend succes en heeft extra budget nodig.

Tijdens de Gentse Feesten bleek dat de inpandige fietsenstallingen goed gebruikt werden. Die komen de volgende jaren terug, en op extra locaties. Verder komt er ook budget voor een aantal noodzakelijke renovaties aan de gebouwen De Vooruit en Kopergietery.

Wegvallen van ondersteuning

Voor een aantal werkingen werden de bovenlokale middelen teruggeschroefd. Dat wordt opgevangen binnen het eigen budget om de meest kwetsbare Gentenaars niet in de kou te laten staan. Zo wordt de steun aan kwetsbare Gentenaars om deel te kunnen nemen aan het sociale leven niet verminderd, ondanks de gedaalde bovenlokale middelen via PASOA (Participatie Sociale Activering). De Stad Gent komt tussen in onder andere internettoegang, sportbenodigdheden, schooluitstappen, enzovoort.

Ook de bovenlokale steun voor Oekraïense vluchtelingen wordt beperkt, waardoor de schouders van de lokale overheid meer moeten dragen. Toch kiest het stadsbestuur bewust voor een tweede fase van het nooddorp én voor de nodige omkadering voor alle Oekraïners in begeleiding bij het OCMW Gent.

Ondanks de vele uitdagingen waar we in deze stad voor staan, zijn we er toch in geslaagd om een begroting in evenwicht op te maken mét een stevige buffer. We kiezen er ook expliciet voor om te blijven inzetten op het onderhoud van wegen en gebouwen. Bovendien kiezen we er opnieuw voor om blijvend zorg te dragen voor de meest kwetsbare Gentenaars.

Rudy Coddens, schepen van Financiën

Er waren tot slot ook een aantal meevallers voor de begrotingsopmaak, waaronder de gunstige evolutie van de energieprijzen. Daarnaast zal de inzet op het innen van boetes voor buitenlandse nummerplaten voor extra inkomsten zorgen.