Actieplan voor meer en betere stu­den­ten­huis­ves­ting in Gent

De Stad wil onder meer geschikte gronden koppelen aan projectontwikkelaars en de draagkracht van buurten vooraf nog meer in kaart brengen.

De Stad Gent heeft een actienota klaar om samen met diverse actoren het aanbod aan studentenhuisvesting in Gent te verhogen en zo de druk op de gewone woonmarkt te verlagen. De Stad wil onder meer geschikte gronden koppelen aan projectontwikkelaars en de draagkracht van buurten vooraf nog meer in kaart brengen.

Voortraject

De druk op de woonmarkt in Gent stijgt, ook door de toename van het aantal studenten. In 20 jaar kwamen er in Gent 34.000 studenten bij, terwijl er in dezelfde periode slechts 3.800 erkende studentenunits bijkwamen. Kotstudenten betrekken daarom in toenemende mate eengezinswoningen en appartementen, waardoor de druk op de Gentse woonmarkt toeneemt.

Om het probleem in kaart te brengen, liet de Stad Gent eerder een studieopdracht uitvoeren en een visienota opstellen in samenwerking met de onderwijsinstellingen en met input van studenten, ouders, buurtbewoners en verhuurders. Op basis daarvan is er nu een actienota. Die focust niet alleen op een groter aanbod, maar ook op een beter beheer en meer sensibilisering over de regels.

Een greep uit de acties

Een van de speerpunten van het actieplan is om geschikte gronden te koppelen aan projectontwikkelaars. Op die manier wil de Stad als matchmaker optreden tussen grondeigenaars, onderwijsinstellingen en de private sector. Concreet zal de Stad locaties voorstellen en daarna projectontwikkelaars oproepen om een voorstel te doen. Aan onderwijsinstellingen wordt dan weer een engagement gevraagd om tegenover elk plan voor een uitbreiding van het onderwijsaanbod ook een plan voor meer studentenhuisvesting te stellen.

Er komen daarbij ook heldere afspraken rond het goed beheer van studentenhuisvesting om het harmonieus samenleven met buurtbewoners te bevorderen en te ondersteunen.

Onze acties zijn erop gericht om het aanbod aan erkende stu­den­ten­huis­ves­ting fors te laten toenemen en tegelijkertijd de draagkracht van de Gentse buurten en de Gentse woningmarkt te bewaken.

Tine Heyse, schepen van Wonen

Betere omkadering

De Stad wil ook de omkadering verder optimaliseren. Als er een nieuwe aanvraag is voor de bouw van een studentenpand, wordt de locatie nu al grondig onder de loep genomen, maar stadsdiensten zullen nog meer focussen op het vooraf in kaart brengen van de draagkracht van de buurten.

Daarnaast bekijkt de Stad of de regelgeving voor nieuwe kleine of middelgrote erkende studentenhuisvesting versoepeld kan worden, zoals voor hoekwoningen, en of bij het zogenaamde 'hospitawonen' eigenaar-bewoners in plaats van één kamer twee kamers kunnen verhuren. De Stad verkent ook de mogelijkheid om een bijkomende vergunning te vragen aan verhuurders om zo de veiligheid, kwaliteit en het goed beheer van de studentenhuisvesting te garanderen.

Communicatie

Tot slot ijvert de Stad voor een heldere definitie van welke huisvesting geschikt en bedoeld is voor studenten. Dat moet vermijden dat gezinswoningen worden ingenomen door studenten of dat huurders worden weggedrongen. De Stad wil in dat opzicht ook inzetten op een heldere communicatie over de geldende regelgeving met eigenaars, studenten en hun ouders.