Tijdslijn Oude Dokken

De Oude Dokken is een stadsvernieuwingsproject dat zijn start kende in 2004. Hier kan je lezen wat er allemaal al vooraf ging.

zicht op woonboten langs de Schipperskaai
zicht op woonboten langs de Schipperskaai

tijdslijn

2004

2006

OMA verfijnt het stadsontwerp en voert hiervoor verschillende studies uit.

Er wordt een eindrapport ‘studie mobiliteitsaspecten Oude Dokken’ (Mober) opgemaakt.

Op 7 juni 2006 organiseert AG SOB samen met Stad Gent een eerste publieksmoment in het ICC en een tentoonstelling over het stadsontwerp in de Universiteitsbibliotheek, de ‘Boekentoren’.

2007

2008

2009

Het planMER wordt goedgekeurd op 28 januari 2009.

Op 21 maart 2009 komt voor het eerst de klankbordgroep Oude Dokken bijeen.

Op 9 juni 2009 start de rondvraag over het voorontwerp RUP Oude Dokken

2010

De gemeenteraad stelt op 22 maart 2010 het RUP 135 ‘Oude Dokken’ voorlopig vast.

De eerste steen van de eerste fietsers- en voetgangersbrug over de Oude Dokken, aan het Stapelplein, wordt gelegd.

Website oudedokken.be gaat officieel online.

Van 10 mei tot 8 juli 2010 loopt het openbaar onderzoek over RUP 135 ‘Oude Dokken’

Begin augustus worden delen van de voormalige centrale van Inter-Beton gesloopt. Onder meer de gele kraan en enkele silo’s blijven behouden. Deze zullen later deel uitmaken van het park aan het Handelsdok.

Op 8 oktober opent het nieuwe Gentse stadsmuseum STAM. De Oude Dokken zijn de allereerste tentoonstelling in de zaal ‘Stad van Morgen’.

2011

Na de aanpassingen volgend op het openbaar onderzoek stelt de Gentse gemeenteraad het RUP Oude Dokken definitief vast.

De toekomstige bruggen en kaaien in de Oude Dokken krijgen een naam. De activiteiten van vzw DOK gaan van start op de terreinen aan de oostzijde van het Handelsdok.

Het RUP Oude Dokken is van kracht.

2012

Van 9 januari tot 8 maart loopt het openbaar onderzoek over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Handelsdokbrug’.

De buitenzone van DOK gaat opnieuw open voor een nieuw zomerseizoen.

2013

De plannen voor een duurzaam kantoorgebouw aan het Oktrooiplein worden aan het brede publiek voorgesteld.

De derde zomer van DOK gaat van start.

Honderd buurtbewoners, Gentenaars, vakmensen en andere geïnteresseerden debatteren tijdens een dialoogcafé over het toekomstige woonproject aan de Schipperskaai.

De verlaagde kade en de nieuwe aanmeersteigers langs het Handelsdok zijn klaar. Minster Hilde Crevits en schepen Filip Watteeuw heten de eerste woonbootbewoners officieel welkom.

Duizenden kinderen verwelkomen Sinterklaas aan de Schipperskaai.

In de gebouwen van sogent gaat een expo over de Oude Dokken van start.

De kerstman brengt goed nieuws. DOK gaat nog drie jaar door!

2014

Tientallen Gentenaars planten hun kerstboom voor een jaartje langs Dok Noord, vlak bij de Dampoort. Dat is meteen de eerste activiteit in De Stadstuin, een nieuwe tijdelijke invulling in de Oude Dokken.

De werken aan het kantoorgebouw aan de Zwaaikom gaan van start. Het gebouw moet klaar zijn in het voorjaar van 2016.

Projectmedewerkers gaan met de dichte buren op stap rond het Houtdok. Deze wandeling is het eerste samenspraakmoment rond het toekomstige park aan de oevers van het Houtdok.

DOK begint er weer aan.

Sogent ondertekent de overeenkomst met cvba Schipperskaai voor de ontwikkeling van de bouwvelden langs de Schipperskaai.

2015

Waterwegen en Zeekanaal NV en sogent beginnen met de renovatie van de kaaimuur langs het Achterdok.

De plannen van het toekomstige stadsgebouw, met crèche, lagere school en sporthal, worden officieel voorgesteld. Het ontwerp is van de hand van Xaveer De Geyter Architects (XDGA).

De aanleg van de wandel- en fietspromenade langs de Schipperskaai gaat van start.

De kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport van de Verapazbrug wordt aan het publiek voorgesteld.

De Quantum Building, het kantoorgebouw aan de Zwaaikom, opent officieel de deuren.

De renovatie van de kaaimuren rond het Houtdok is klaar. Er ligt een wandelpromenade tussen de bogenrijen en aan de waterkant. Ook het hellend vlak om bootjes in het water te laten is er.

2016

Sogent ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met bvba Adelaar Properties tot publiek-private samenwerking voor het deelproject Handelsdok West

Het zesde DOKseizoen gaat van start. Ook in De Stadstuin en bij 019 valt er deze zomer weer heel wat te beleven.

De Schipperskaai is heraangelegd, de kranen zijn verhuisd.

2017

2018

Het nieuwe park aan het Houtdok in Gent krijgt de naam ‘Kapitein Zeppospark’. Dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 februari 2018.

Op woensdag 20 juni arriveerden twee oude havenkranen van de firma Euroports in de Oude Dokken.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 18 oktober 2018 de naam ‘Melopee’ goed voor het stadsgebouw langs de Schipperskaai in de Oude Dokken

2019

We vierden dat het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken 15 jaar bestaat.

2020

Infomoment campus Dok-Zuid Arteveldehogeschool

Kleindokkaai is heraangelegd en open voor gebruik

2021

Dokano zorgt voor proper water aan het Kapitein Zeppospark

Officiële opening Stadsgebouw Melopee + Architectuurprijs Gent

2022

Dialoogcafé Dok-Zuid Artveledehogeschool

Opening Handelsdokkaai

Tijdelijke skateplek

Groene rustplek langs de Schipperskaai

2023

Dialoloogcafé ontwerp Wijkpark Handelsdok

Afbraak loods 13

Matadibrug wordt geplaatst

RUP Oude dokken wint prijs Wivina De Meester

De Vlaamse Waterweg zoekt een bouwheer voor de jachthaven aan het Houtdok