Kleindokkaai

De heraanleg van de Kleindokkaai is een feit. De groenzones moeten nog wat groeien maar de kaai is al in gebruik.

Kleindokkaai afgewerkt

De werken in de Kleindokkaai / Ravelijnstraat zijn - op de groenaanleg na - volledig afgerond. De Ravelijnstraat en de Kleindokkaai werden sinds 23 maart 2020 open gesteld.
De beide straten zijn volledig heraangelegd als woonerf zonder parkeerplaatsen.
Dat betekent dat:
- er een maximum snelheid van 20 km/u geldt
- parkeren verboden is
- voetgangers en fietsers de ganse breedte van de openbare weg mogen gebruiken
- spelen er toegelaten zijn
Een karrenspoor aan gevelzijde laat laden en lossen met de wagen nog toe, maar benadrukt vooral het verkeersluwe karakter. Wandelaars en fietsers mogen gebruik van de 4m brede betonnen loper.

Er geldt éénrichtingsverkeer met inrijden via het Oktrooiplein en uitrijden via het dwarse deel van de Kleindokkaai aan huisnummer 22 naar de Koopvaardijlaan.

Plaatselijk autoverkeer volgt deze route:

- aanrijden vanuit de Koopvaardijlaan => Oktrooiplein (plein voor het Quantumgebouw)

- rijden langsheen het karrespoor (kant gebouwen)

- wegrijden via de Ravelijnstraat => Koopvaardijlaan
Auto’s naar de parkeergarage IBIS kunnen ook de Ravelijnstraat inrijden vanaf de Koopvaardijlaan: de eerste helft is tweerichtingsverkeer.

Kleindokkaai: nieuwe ver­keers­si­tu­a­tie

Bekijk de nieuwe verkeerssituatie op de kaart PDF (275.37 kB)

Het ontwerp: behoud van het maritiem-industrieel karakter van de kaai

Het ontwerp zet het maritiem-industrieel karakter van de kaai in de verf. De oude treinsporen en draaicirkels op het noordelijk deel van de Kleindokkaai bleven behouden. De Sobemai-kraan werd reeds geplaatst op de kop van de kaai, en wordt later uitgerust met een uitkijkplatform. Scheepskettingen en meerpalen doen dienst als speel- en zitobject.

De kaai krijgt nog een groen en aangenaam karakter. Er komen bomen, gazons, wadi's en verschillende soorten lage begroeiing. Twee oorspronkelijke stalen masten blijven behouden en worden ingezet als bevestigingspunten voor groenslingers.