Toekomstbeeld Handelsdokkaai

Project Handelsdokkaai

Het kaaivlak van de Handelsdokkaai leggen we volledig opnieuw aan, met ruimte voor fietsers en wandelaars.

Project in ’t kort

In uitvoering
Sluizeken - Tolhuis - Ham, Muide - Meulestede - Afrikalaan
Wegenwerken

Dit project maakt deel uit van het programma Oude Dokken, Afrikalaan en Dampoort-station

Locatie

 • Het kaaivlak van de Handelsdokkaai
 • Tussen Bataviabrug en het pompgebouw

Timing

Start van de werken: november 2020.

Einde van de werken: voorzien in januari 2022

Het ontwerp

 • Binnen het project Oude Dokken
  • In dit project worden onder meer verschillende kaaivlakken met elkaar verbonden tot een doorlopend wandel- en fietspad.
 • Ruimte voor fietsers en wandelaars
  • We leggen het publieke domein opnieuw aan tussen het water, de groenzones en de, in aanleg zijnde, bouwzones.
  • Een 4 meter brede loper in uitgewassen beton biedt ruimte aan fietsers en voetgangers.
  • Er komt ook een fietsloper tot aan Dok Zuid.
  • Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) laat in deze zone geen gemotoriseerd verkeer of parkeren toe.
 • Het ontwerp beandrukt het maritiem-industriële karakter van de kaai
  • De sporen waarop de kaaikranen zich vroeger verplaatsten blijven grotendeels behouden.
  • Andere maritieme elementen zoals de kranen en oude scheepskettingen zijn geïntegreerd in het ontwerp.
 • Gescheiden riolering
  • Farys/TMVW legt een riolering aan voor RWA (regenwaterafvoer) en DWA (afvalwater).
  • Het regenwater wordt opgevangen en naar wadi's geleid waar het kan infiltreren. De overloop wordt aangesloten op een Aquafin-collector.
  • Voor de woonboten worden DWA- huisaansluitingen voorzien.

Subsidies

De heraanleg van de Handelsdokkaai wordt gerealiseerd met de financiële steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 1.500.000 euro, waarvan 600.000 euro EFRO-subsidies.

Meer weten over het ontwerp?

Bekijk hier de plannen PDF (1.97 MB)

Locatie