School en kinderopvang in het Stadsgebouw Melopee

Melopee, het stadsgebouw met een crèche, een buitenschoolse kinderopvang, het Muzische LeerThuis en een buurtsporthal.

Langs de Schipperskaai staat sinds het najaar van 2019 het stadsgebouw Melopee.
Hierin vind je een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, het Muzische LeerThuis en een buurtsporthal

Ondertussen is het Stadsgebouw klaar voor opening. De buitenspeelplaats, de klaslokalen, alles is hersteld na het waterlek van oktober 2019. Het Coronavirus zorgt er voor dat de kinderen van de Muzische LeerThuis momenteel nog niet op ontdekking kunnen in hun nieuwe school maar hopelijk volgt dit gauw.

 

Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen, goed voor een totale hoogte van achttien meter. Het kinderdagverblijf bevindt zich op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping vind je de buitenschoolse opvang, de kleuterschool en de refter. De lagere school vind je op de tweede verdieping, rondom de dubbelhoge refter. In het hart van het gebouw vertrekt een brede trap vanuit de inkomhal naar deze verdiepingen. De trap kan tegelijk als tribune dienst doen. Op de derde verdieping komt de sporthal, die twee verdiepingen in beslag neemt. Vanuit de bar op het bovenste verdiep kijk je uit op het sportveld.

De basisschool biedt plaats aan 96 kleuters en 144 leerlingen uit de lagere school. Er zijn 56 plaatsen voor buitenschoolse opvang. In het kinderdagverblijf kunnen 28 kinderen terecht.

Brede school

De school zal op termijn functioneren volgens het principe van de Brede School. Dat wil zeggen dat organisaties uit verschillende sectoren (zoals sport of jeugdwerking) van het gebouw gebruik kunnen maken, met als gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel op school als in de vrije tijd. Ook de wisselwerking tussen de verschillende functies in het gebouw zelf is cruciaal.

Ook bewoners van de nieuwe wijk zullen van de infrastructuur kunnen genieten. Ze kunnen volop gebruik maken van de sporthal, en ook de refter en de vergaderzaal zullen als gemeenschapsruimte dienst kunnen doen. Het Stadsgebouw zal op die manier een belangrijke sociale rol spelen in de wijk.

Buitenruimte

Aansluitend op het effectieve gebouw komt er aan de kant van de Schipperskaai een grote groene buitenkamer, een soort reusachtige pergola met ongeveer dezelfde afmetingen als het gebouw zelf. Daarin worden verschillende buitenruimtes gestapeld, zodat ze meteen in verbinding staan met de functie waar ze bijhoren. De sportkooi is opgevat als een kleine kamer die in de grote is opgehangen.

Kenmerkend voor de constructie is een staalskelet, dat met een metalen gaas is overspannen. Een groene begroeiing zorgt voor een intieme sfeer in de buitenkamer. Uit de groene wanden van de buitenkamer zijn verschillende grote ‘ramen’ gesneden. Op die manier blijft de relatie met de omgeving altijd verzekerd en is er vanuit het gebouw aan de Koopvaardijlaan nog altijd zicht op het water, plein of park.

Passief

De ambities op het vlak van duurzaamheid en energievoorziening liggen hoog in de Oude Dokken. Het Stadsgebouw is opgevat als een passiefgebouw.

Voor de verwarming sluit het Stadsgebouw aan op het systeem van energievoorziening dat ook voor het omliggende woonproject De Nieuwe Dokken gebruikt zal worden. Een derde van de warmtebehoefte wordt voorzien op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen. De technologie daarvoor heet Zawent (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning).