School en kinderopvang in het Stadsgebouw Melopee

Langs de Schipperskaai komt een stadsgebouw met een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal.

Langs de Schipperskaai komt een stadsgebouw met een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal.  Het Stadsgebouw zal ‘Melopee’ heten. Melopee is een gedicht van de Antwerpse schrijver Paul Van Ostaijen. Het beschrijft de tocht van twee vrienden in een kano en sluit dus mooi aan bij het verleden van het gebied als handelsdok. Het woord zelf betekent ook 'klankgedicht' en sluit in die zin mooi aan bij de muzische pedagogiek van de school.

Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen, goed voor een totale hoogte van achttien meter. Het kinderdagverblijf komt op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping komen de buitenschoolse opvang, de kleuterschool en de refter. De lagere school komt op de tweede verdieping, rondom de dubbelhoge refter. In het hart van het gebouw vertrekt een brede trap vanuit de inkomhal naar deze verdiepingen. De trap kan tegelijk als tribune dienst doen. Op de derde verdieping komt de sporthal, die twee verdiepingen in beslag neemt. Vanuit de bar op het bovenste verdiep kijk je uit op het sportveld.

De basisschool biedt plaats aan 96 kleuters en 144 leerlingen uit de lagere school. Er zijn 56 plaatsen voor buitenschoolse opvang. In het kinderdagverblijf kunnen 28 kinderen terecht.

Brede school

De school zal op termijn functioneren volgens het principe van de Brede School. Dat wil zeggen dat organisaties uit verschillende sectoren (zoals sport of jeugdwerking) van het gebouw gebruik kunnen maken, met als gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel op school als in de vrije tijd. Ook de wisselwerking tussen de verschillende functies in het gebouw zelf is cruciaal.

Ook bewoners van de nieuwe wijk zullen van de infrastructuur kunnen genieten. Ze kunnen volop gebruik maken van de sporthal, en ook de refter en de vergaderzaal zullen als gemeenschapsruimte dienst kunnen doen. Het Stadsgebouw zal op die manier een belangrijke sociale rol spelen in de wijk.

Buitenruimte

Aansluitend op het effectieve gebouw komt er aan de kant van de Schipperskaai een grote groene buitenkamer, een soort reusachtige pergola met ongeveer dezelfde afmetingen als het gebouw zelf. Daarin worden verschillende buitenruimtes gestapeld, zodat ze meteen in verbinding staan met de functie waar ze bijhoren. De open sportkooi is opgevat als een kleine kamer die in de grote is opgehangen.

Kenmerkend voor de constructie is een staalskelet, dat met een metalen gaas is overspannen. Een groene begroeiing zorgt voor een intieme sfeer in de buitenkamer. Uit de groene wanden van de buitenkamer zijn verschillende grote ‘ramen’ gesneden. Op die manier blijft de relatie met de omgeving altijd verzekerd en is er vanuit het gebouw aan de Koopvaardijlaan nog altijd zicht op het water, plein of park.

Verhouding met de buurt

Het Stadsgebouw sluit naadloos aan op de directe omgeving. Het gebouw zelf bevindt zich naast het marktplein. De groene open ruimte bevindt zich dan weer naast de toekomstige bebouwing in het woonproject. Op die manier behoudt iedereen een optimaal zicht op groen en water. De hoofdingang van het gebouw bevindt zich vlak naast het marktplein van het woonproject. Ook langs de Koopvaardijlaan is er een ingang.

Doorheen het volledige woonproject langs de Schipperskaai slingert een speellint, een soort informele route die de verschillende onderdelen van het project met elkaar verbindt. Dit speellint loopt ook doorheen het Stadsgebouw. De doorgang tussen de buitenruimte van het kinderdagverblijf en de speelplaats van de kleuters sluit vlot aan op het buurtpark in het zuiden en het marktplein in het noorden. Ook de sportkooi sluit aan op het speellint. Dat maakt dat die altijd toegankelijk is.

Passief

De ambities op het vlak van duurzaamheid en energievoorziening liggen hoog in de Oude Dokken. Het Stadsgebouw is opgevat als een passiefgebouw.

Voor de verwarming sluit het Stadsgebouw aan op het systeem van energievoorziening dat ook voor het omliggende woonproject De Nieuwe Dokken gebruikt zal worden. Een derde van de warmtebehoefte wordt voorzien op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen. De technologie daarvoor heet Zawent (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning).

Waterlek zorgt voor uitstel opening gebouw.

Helaas is het Stadsgebouw in het weekend van 19 tot 20 oktober getroffen door een waterlek. Het gebouw heeft hierdoor waterschade opgelopen. De geplande opening van vrijdag 25 oktober 2019 kon hierdoor niet doorgaan. 

Het kinderdagverblijf kan wel zoals voorzien de werking voortzetten. De ruimte op het gelijkvloers is door de bevoegde instanties gecontroleerd en veilig bevonden.

De verhuis van de school Muzische LeerThuis is uitgesteld. De kinderen gaan voorlopig verder naar hun school op de huidige locatie in Sint-Amandsberg. Wanneer de school wel zal verhuizen is voorlopig nog niet duidelijk en is afhankelijk van de herstelwerken die zullen volgen.

De activiteiten in de sporthal kunnen voorlopig wel doorgaan. Ook daar wordt de schade gemeten en zullen herstelwerken moeten uitgevoerd worden.
 

Het waterlek heeft aanzienlijke schade veroorzaakt. De precieze oorzaak en de gevolgen ervan worden momenteel onderzocht. De waterschade is een spijtig voorval, voor alle betrokken partijen (Stad Gent als opdrachtgever, sogent als bouwheer, de aannemers) en in het bijzonder voor de gebruikers die uitkeken naar een feestelijke opening. De hoogste prioriteit is de veiligheid en herstel van het gebouw.