Leren en werken in de Oude Dokken

Naast nieuwe woningen is ook nood aan bijkomende openbare dienstverlening, zoals scholen, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Op lange termijn komt er ook een nieuwe campus aan Dok-Zuid. Maar er is ook plaats voor horeca en kantoorgebouwen op deze grote site.