Dienst Personeelsbeheer (Stad en OCMW) - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

De Dienst Personeelsbeheer staat in voor de administratie en opvolging van de dossiers van onze medewerkers. De dossierbeheerders nodigen nieuwe medewerkers uit voor een onthaalgesprek en begeleiden hen gedurende de verdere stappen bij jouw indiensttreding. Gedurende hun loopbaan kunnen medewerkers bij hen terecht voor hun persoonlijk dossier. Zij kunnen ook alle info geven over loopbaanverminderingen, ziektemeldingen, vakantie, enzovoort.
 
De dossierbeheerders zorgen samen met het team audit en controle voor de juiste uitbetaling van het loon en vergoedingen. Het team backoffice beheert onder andere de maaltijdcheques, het pensioen, eventuele arbeidsongevallen, woonwerkverkeer en andere voordelen.
 
Het Infopunt Personeel staat ter beschikking van de medewerkers voor algemene vragen en zorgt voor communicatie naar de verschillende diensten. Zij brengen hen op de hoogte van alle nieuwtjes en weetjes over personeelszaken binnen de Stad Gent.

Freddy Bassens, directeur

Locatie