Onderwijscentrum Gent kleuterparticipatie

Wat te verstaan onder kleuterparticipatie

Wanneer we spreken over kleuterparticipatie, gaat het niet enkel over de aanwezigheidscijfers van kleuters op school.

In het Vlaamse actieplan , dat inzet op verhogen van kleuterparticipatie, worden 3 pijlers onderscheiden:  

1. Een warme overgang van thuis of voorschoolse opvang naar school 

2. Inschrijvingen 

  • Preventief: ouders informeren over hoe zij hun kleuter tijdig kunnen inschrijven 
  • Curatief: voor ouders van niet-ingeschreven kleuters 

3. Aanwezigheden 

  • Preventief: sensibiliseren over het belang van voldoende aanwezigheid 
  • Curatief: voor kleuters die te veel afwezig zijn 

Onderwijscentrum Gent zet in op:

  • Organisatie van school-in-je-buurt voor ouders of opvoedingsverantwoordelijken om een bewuste schoolkeuze te maken. Ouders met vragen hierover kunnen ook terecht bij de Opvoedingswinkel Gent. 

  • Samenwerking tussen partners in het kader van aanmelden, aanwezigheden en warme overdracht (Brede School, inloopteams, kinderopvang, OCMW, werkgroep LOP kleuterparticipatie) 

  • Vanuit het team krachtgericht partnerschap school-gezin wordt ingezet op kleuterparticipatie door brugfiguren in hun scholen en trajectbrugfiguren. 

  • We organiseren in het Onderwijscentrum Gent een lerend netwerk voor brugfiguren om interne expertise te versterken en te verspreiden. . 

  • We organiseren intervisies voor scholen. 

  • We zetten trajecten op in scholen. Scholen kunnen hierop intekenen. 

Meer weten? Lia.blaton@stad.gent