Traject 'Samen Maakt School'

Met Samen Maakt School werken we samen aan een verbindend schoolklimaat om meer leerlingen te laten slagen op school en in de toekomst.

Hoe verloopt een traject?

Samen Maakt School is een inspiratietraject op maat om teams uit Gentse secundaire scholen te versterken in hun competenties om een verbindend schoolklimaat te realiseren. Gedurende het traject wordt gewerkt met een werkgroep bestaande uit leraren, leerlingenbegeleiders, middenkader... en met een ambassadeur als aanspreekpunt. Samen met de werkgroep wordt toegewerkt naar een actieplan op maat. Er is hierbij aandacht voor het leggen van contacten met relevante partners op het terrein.

Een begeleider inspireert en ondersteunt de werkgroepleden om verschillende principes en methodieken uit te proberen in de praktijk. De ondersteuning is heel concreet: samen uitproberen, observeren, intervisie, coaching, … Op termijn inspireren en ondersteunen de werkgroepleden hun collega's. Zo groeien we bottom-up naar een breed gedragen verbindend klas- en schoolklimaat dat structureel verankerd wordt in het schoolbeleid.

We bieden bovendien elke participerende school de kans om deel te nemen aan een schooloverschrijdend lerend netwerk waarin diepgaand uitgewisseld wordt over goede praktijkvoorbeelden en de nodige randvoorwaarden om deze in de praktijk te brengen. Onderwijscentrum Gent biedt dit traject aan i.s.m. Ducktape versterkt en On@Break².

Wat houdt een traject in?

We versterken schoolteams om een verbindend schoolklimaat te realiseren. Er is hierbij zowel aandacht voor de verbinding binnen het schoolteam, tussen de leerlingen en het schoolteam en tussen de leerlingen onderling.

Mogelijke thema’s hierbij zijn:

 • een warm onthaal
 • verbindend communiceren
 • een betere groepsdynamiek
 • herstelgericht werken
 • inzetten op een motiverende brede leer- en leefomgeving (ABC)
Onderwijscentrum Gent - Nieuwsbrief

Verbinding als middel tegen spijbelen

VISO Gent tekende in op 'Samen Maakt School'

Lees hun verhaal

Waarom intekenen voor Samen Maakt School?

Met Samen Maakt School werken we samen aan een verbindend schoolklimaat om meer leerlingen te laten slagen op school en in de toekomst.

Wat zeggen de kernteamleden van deelnemende scholen?

 • “SMS bundelt de krachten van een ervaren, no-nonsense begeleider met een kernteam van gemotiveerde collega’s om concrete oplossingen uit te werken.”
 • Tijdens een overleg met het kernteam is er tijd en ruimte om te brainstormen, out-of-the-box te denken, te ventileren, … Iets waar anders vaak geen ruimte voor is.”
 • “Interessant om niet alleen aandacht te hebben voor het welzijn van leerlingen, maar ook voor het welzijn van leerkrachten.”
 • “Door steeds het belang van de nood aan verbinding te benadrukken, krijgen we steeds meer collega’s mee ...”
 • “Ik sta zelfverzekerder in de klas door de aangereikte tips.”
 • “Leerlingen geven zich meer ‘bloot’, waardoor ik het gedrag kan plaatsen en er doelmatig mee om kan gaan.”
 • “Waarom het warm water uitvinden? Laat je inspireren door andere scholen. Enkele keren per jaar neem je deel aan een schooloverschrijdend overleg. Je deelt good practices, tips, bezorgdheden, … met elkaar.”

Wanneer en hoe gebeurt de opstart?

 • De trajecten gaan van start in de loop van het schooljaar 2023-2024 of in schooljaar 2024-2025. De intensiteit van het traject wordt afgestemd op de vragen en noden van de school.
 • In elk traject gaan we van start met een intakegesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en eventuele specifieke ondersteuningsvragen van de school worden verhelderd.