Auto­no­mie­ver­ster­kend en verbindend schoolklimaat

Een brede leer- en leefomgeving met aandacht voor autonomie, verbondenheid en competentie geeft jongeren 'goesting' om te leren.

Meer jongeren laten afstuderen met een diploma of kwalificatie: dat is de missie van ‘Operatie Geslaagd’. Motivatie of 'goesting' om te leren is daarbij cruciaal.

Samen met partners binnen en buiten het onderwijsveld versterkt ‘Operatie Geslaagd’ Gentse secundaire schoolteams om een leer- en leefomgeving te ontwikkelen die de motivatie of 'goesting' om te leren van jongeren prikkelt. Werken aan autonomie, verbondenheid en competentie zowel op het niveau van de leerling, de klas als het schoolteam, staat hierbij centraal.

Heb je vragen of wil je meer weten? Contacteer jessie.denaeghel@stad.gent

Bekijk hoe 3 Gentse secundaire schoolteams inzetten op meer gekwalificeerde uitstroom.

Laat je inspireren!

  • Jongeren zijn gemaakt om te leren

    De relatie die jongeren met onderwijs hebben, stopt niet wanneer de schoolbel rinkelt. Een goed partnerschap school-gezin is cruciaal wanneer we willen dat meer jongeren afstuderen met een diploma of kwalificatie. 

    Hoe gaan brugfiguren te werk?
  • Samen Maakt School

    Een inspiratietraject op maat voor secundaire scholen rond een verbindend schoolklimaat.

    Lees meer