Samen Maakt School

Een inspiratietraject op maat voor secundaire scholen rond een verbindend schoolklimaat

Onderwijscentrum Gent - Nieuwsbrief

Verbinding als middel tegen spijbelen

VISO Gent tekende in op 'Samen Maakt School'

Lees hun verhaal

We zetten preventief in op een verbindend schoolklimaat.

Mogelijke thema’s hierbij zijn:

  • Een warm onthaal
  • Verbindend communiceren
  • Versterken van groepsdynamiek en herstelgericht werken
  • Inzetten op een motiverende brede leer- en leefomgeving (ABC) en het versterken van het eigenaarschap van de leerling

Er is aandacht voor de verbinding binnen het schoolteam, tussen de leerlingen en het schoolteam en tussen de leerlingen onderling. Binnen de begeleiding gaan we concreet aan de slag door middel van coaching (voordoen, samen uitproberen, …), observeren, feedback geven, intervisiemomenten...

Een begeleider inspireert een of meerdere werkgroepen om verschillende principes en methodieken uit te proberen in de praktijk. Deelnemers worden geïnspireerd om vanuit hun opgebouwde expertise ook collega's binnen het schoolteam te ondersteunen. Zo groeien we bottom-up naar een breed gedragen verbindend klas- en schoolklimaat.

Bovendien bieden we elke participerende school de kans om deel te nemen aan een schooloverschrijdend lerend netwerk waarin diepgaand uitgewisseld wordt over goede praktijkvoorbeelden en de nodige randvoorwaarden om deze in de praktijk te brengen. Doorheen het traject is er ook aandacht voor het leggen van contacten met relevante partners op het terrein.

Waarom intekenen voor Samen Maakt School?

Voor wie en door wie?

Onderwijscentrum Gent biedt dit traject aan i.s.m. Ducktape versterkt en On@Break² voor alle secundaire scholen op grondgebied Gent.

Gedurende het volledige traject wordt binnen de school gewerkt met een of meerdere divers samengestelde werkgroepen (leraren, leerlingenbegeleiders, middenkader... ) en een ambassadeur als aanspreekpunt. Er wordt ook ingezet op individuele coaching.

Wanneer en hoe gebeurt de opstart?

De trajecten gaan van start vanaf in de loop van het schooljaar 2022-2023 of in het schooljaar 2023-2024. De intensiteit van het traject wordt afgestemd op de vragen en noden van de school.

In elk traject gaan we van start met een intakegesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en eventuele specifieke ondersteuningsvragen van de school worden verhelderd.