Visie op kinderopvang

Onze kijk op kinderopvang! Maak kennis met onze visie. Je vindt hier ook onze huishoudelijke reglementen.

kinderopvang regen

Het belangrijkste: het kind

Voelt het kind zich goed en veilig? Is het geboeid bezig? Het welbevinden en de betrokkenheid van het kind zijn het allerbelangrijkste van onze werking.

Onze 5 uitgangspunten

 1. Een krachtig kind- en mensbeeld: kinderen kunnen veel meer dan we soms denken.
 2. Gelijkwaardigheid: we werken samen met ouders en iedereen die voor het gezin belangrijk is.
 3. Groeikansen: voor kinderen natuurlijk, maar ook voor ouders en onze medewerkers.
 4. Warm nest en vrije tijd: we creëren een veilige plek. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer we ook de buurt verkennen.
 5. Toegankelijkheid: we willen iedereen zoveel mogelijk kansen geven.

Hoe doen we dit?

1. We geven elk kind heel veel speelkansen

 • De interesse van het kind staat centraal.
 • We bieden variatie in materialen, activiteiten, ruimte …
 • We geven elk kind de passende uitdaging en vrijheid.

2. We maken verbinding met elkaar

 • We creëren een emotioneel veilige omgeving waar we respectvol met elkaar samenleven.
 • We communiceren open met elkaar.
 • We zijn een ontmoetingsplek voor kinderen, ouders, medewerkers en buurtpartners.
 • We maken overgangsmomenten vlot voor elk kind en zijn gezin.

3. We kiezen voor inclusie en diversiteit

 • Elk kind mag zichzelf zijn en op eigen tempo ontwikkelen.
 • We omarmen meertaligheid.
 • Verschillen en gelijkenissen benoemen we zonder waardeoordeel.

4. Ouders en kinderen participeren mee

 • We overleggen met ouders én kinderen en zijn steeds geïnteresseerd in hun mening.
 • Het is fijn om jouw talenten en die van het kind te zien schitteren.
 • Buurtorganisaties zijn belangrijk voor ons.

5. We kiezen voor de natuur en voor duurzaam

 • We zoeken geregeld de rust op en houden van buitenspelen.
 • We kopen en leven bewust.
 • We laten gemaakte inspanningen niet verloren gaan.

Meer lezen?

Huishoudelijk reglement