Onbekend is onbemind

Hoe gaat het er in de jeugdbeweging aan toe? Wat gebeurt er op een speelplein? Welke hobby’s kan een kind doen? Wat gebeurt er op kamp?

Het is niet voor iedereen even evident en makkelijk om zich voor te stellen welke hobby’s en vrijetijdsactiviteiten je in de vakantie allemaal kan doen en hoe het er concreet aan toe gaat.

Om de drempel te verlagen heeft de Jeugddienst een informatiepakket ontwikkeld met uitleg over de verschillende vrijetijdsactiviteiten. Er werden ook filmpjes opgenomen zodat mensen concreet kunnen zien hoe een dag op het speelplein of een activiteit eruit ziet.

Wie kan met het informatiepakket aan de slag?

Dit informatiepakket is specifiek ontwikkeld voor iedereen die ouders willen informeren over het vrijetijdsaanbod tijdens de vakantie zoals:

 • brugfiguren
 • oudergroepen
 • zorgleerkachten
 • leerkrachten
 • jeugdwerkers
 • sociale diensten
 • inloopteams
 • maatschappelijk werkers

Inhoud informatiepakket

Het informatiepakket is een infomethodiek en bevat:

 • draaiboek voor een infomoment
 • uitleg over de methodiek waarmee de begeleider aan de slag kan.
 • verschillende infofiches over speelpleinwerking, kampen met overnachting, kampen zonder overnachting, buitenschoolse kinderopvang en losse vrijetijdsactiviteiten
 • foto’s
 • filmpjes (met indien gewenst voice over in het Turks, Bulgaars en Slovaaks)
 • overzicht van informatiekanalen

De foto’s , video’s en voice overs, zorgen er voor dat deze info zeer geschikt is voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben.

Voordelen van de methodiek

 • Je kan mensen op een eenvoudige manier informeren.
 • De foto’s , video’s en voice overs, zorgen er voor dat deze info zeer geschikt is voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben.
 • Ouders kunnen individueel of in groep geïnformeerd worden.
 • Ouders krijgen praktische en concrete informatie over het vrijetijdsaanbod
 • De begeleider krijgt alle hulpmiddelen om ouders goed te informeren.
 • Het infomoment kan plaatsvinden op een voor de ouders vertrouwde plek en door een vertrouwd gezicht. (bijvoorbeeld de school of de kinderopvang)

Hoe aanvragen

Wil je met deze infomethodiek individueel of in groep aan de slag? Neem dan contact op met de Jeugddienst.

Een medewerker van de Jeugddienst kan, indien gewenst, de infomethodiek begeleiden.