Jaarmarkt

In Gent worden jaarlijks 2 jaarmarkten georganiseerd.

Deze jaarmarkten vinden plaats in Drongen (donderdag 30 mei) en Oostakker (dinsdag 27 augustus).

Je kan een standplaats voor deze jaarmarkten aanvragen bij de dienst Feesten en Ambulante Handel
De standplaatsen worden enkel toegewezen aan houders van een geldige machtiging voor het uitoefenen van ambulante handelsactiviteiten (leurkaart).

Kosten

De prijs voor een standplaats vind je in het Retributiereglement voor het plaatsnemen op de markten – artikel 5.