Subsidie voor de verfraaiing van handelspanden

Subsidie van de Stad Gent voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden: gevel, toegankelijkheid, commerciële ruimte, ...

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent subsidieert renovaties aan handelspanden wanneer u werk maakt van een verzorgde gevel, toegankelijkheid, verbeteren van commerciële ruimte ...

Er wordt extra aandacht besteed aan werken die de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking verbeteren en ook kindvriendelijke horeca wordt ondersteund. Verder worden verbeteringswerken aan de maak-/atelierruimtes verbonden aan een handelszaak gesubsidieerd.

Deze subsidie bestaat naast de subsidie voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen.

Voorwaarden

De maatregelen gelden voor handelaars, huurder-handelaars, eigenaars van handelspanden en horeca-uitbaters (ook hotels). De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen kan u terugvinden in het subsidiereglement.

Bedrag

Voor werken die in aanmerking komen, kunt u genieten van een subsidie die minimum 30 % van de kosten bedraagt. Onder bepaalde voorwaarden kan deze subsidie echter oplopen tot 60 % van de kosten.

De maximale subsidiebedragen zijn:

  • Voorgevelrenovatie : 10.000 euro
  • Structurele werken binnen de commerciële ruimte : 5.000 euro
  • Structurele werken mbt maak-/atelierruimte : 2.500 euro
  • Creëren aparte toegang : 1.500 euro

Deze subsidiemaatregel wordt ook ondersteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaamse Overheid).

Benodigdheden

Een volledig overzicht van de bewijsstukken vindt u in het reglement.

Uitzonderingen

Watergevels en woonentiteiten boven de handelszaak worden niet meer gesubsidieerd.

Procedure

U kunt deze subsidie zowel voor als na de werken aanvragen, op basis van offertes of facturen. De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

Om een geldige aanvraag in te dienen, vult u het aanvraagformulier in en stuurt u dit naar de Dienst Economie. U mag uw dossier ook persoonlijk afgeven. U ontvangt dan een ontvangstbewijs.

De aanvragen worden chronologisch behandeld. De Dienst Economie beoordeelt uw dossier op ontvankelijkheid en formuleert een advies, waarna het college van burgemeester en schepenen beslist of de subsidie wordt toegekend. In bepaalde gevallen is er ook een advies nodig van de Dienst Monumentenzorg, van de Toegankelijkheidsambtenaar en/of van de Lichtcel. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 3 maanden na het indienen van de aanvraag of facturen. U wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht per aangetekend schrijven.