Over­heids­op­drach­ten: lopende procedures

Hieronder vind je de werkwijze en de actuele lopende procedures van overheidsopdrachten bij de Stad Gent.

Ook voor overheidsopdrachten zet de Stad Gent de stap in het digitale tijdperk. Tijdswinst en minder papierverbruik zijn twee belangrijke voordelen van het verplicht digitaal indienen van offertes.
Via de website van e-Procurement worden de beperkte en open procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking al een tijdje gepubliceerd. Deze website voorziet ook in twee handige toepassingen en in handleidingen:

e-Notification
Dit is de toepassing voor de aankondiging van de opdracht en het ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten. Via ‘Bekendmakingen zoeken’ raadpleeg je de bekendmakingen van de Stad Gent en download je de opdrachtdocumenten. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

e-Tendering
Dit is de toepassing voor het digitaal indienen en openen van de offertes. https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Handleidingen voor ondernemingen
Om je wegwijs te maken bij het gebruik van e-Tendering en e-Notification zijn er ‘handleidingen voor ondernemingen’: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

Verplicht gebruik
De Stad Gent kiest voor verplicht gebruik van e-Tendering. Offertes op papier worden niet meer aanvaard. Voor reeds gepubliceerde opdrachten waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat de offertes op papier moeten worden ingediend, geldt tijdens de overgangsperiode een uitzondering.
Offertes moeten steeds worden ingediend conform de bepalingen van het bijzonder bestek.

Dien via de e-Tendering-toepassing een offerte in voor onderstaande overheidsopdrachten.

Soort procedure: Openbare procedure (OP)/ Niet-openbare procedure (NOP)/ Mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO)/ Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Uiterste datum voor ontvangst offertes

Uur van opening

Dossier en besteknummer)

16/04/202410u00Hotel d'Hane Steenhuyse - stabiliteit - vooronderzoeken en stabiliteitsherstel (FAG/2023/021-ID5515)Klik hier voor meer info: 
BOSA - eProcurement (publicprocurement.be)
16/04/202410u00Raamovereenkomst voor het produceren en plaatsen van zuilen voor naamplaatjes aan de strooiweide op diverse Gentse begraafplaatsen - (GD 01/2024)Klik hier voor meer info:
https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ae885ef9-3e25-4f54-bee0-5bc32f47bc4b/general?searchTerm=GD%2001%2F2024
16/04/202410u00Raamovereenkomst voor het aanstellen van een ondersteund communicatiebureau voor de Dienst Milieu en Klimaat (De Energiecentrale) - (DMK 2024/04)Klik hier voor meer info: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e160f651-7730-4d55-b0ea-05db5152245b/general?searchTerm=Aanstellen%20communicatiebureau 
    
23/04/202410u00Raamovereenkomst voor het aanstellen van een ondersteund communicatiebureau voor de Dienst Milieu en Klimaat (lage-emissiezone) - (DMK2024/05)

Klik hier voor meer info: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/cc7fa08d-a32f-41b3-b7ae-d738789ae1c2/general?searchTerm=Aanstellen%20communicatiebureau%20lage%20emisie

 

    
24/04/202410u00Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal (SLS/2023/049 - ID5485)

Klik hier voor meer info: https://www.publicprocurement.be/buyer/dossiers/508095/publication-workspaces/9f11695b-a9af-4c2e-911a-56952463455b/configuration

 

    
26/04/202409u00Raamovereenkomst voor facilitaire dienstverlening voor diverse gebouwen van de Groep Gent ((ramen)schoonmaak en bijhorende soft facilities) (SLS/2024/004 - ID5572)

Klik hier voor meer info: https://www.publicprocurement.be/buyer/dossiers/516064/publication-workspaces/94288fee-2cc8-4356-b275-85eaa526d975/configuration

 

    
14/05/202410u00Raamovereenkomst voor onderhoudssnoei van straatbomen op openbaar domein in Gent (GD 05/2024)Klik hier voor meer info: 
BOSA - eProcurement (publicprocurement.be)
14/05/202410u00Raamovereenkomst Optimalisatie Speelplaatsen 
(FEG/2024/000-ID5582)
Klik hier voor meer info: 
BOSA - eProcurement (publicprocurement.be) 
14/05/202410u00Raamovereenkomst voor plaagdierbeheersing bij diverse diensten binnen de Stad Gent en OCMW Gent (3 percelen)Klik hier voor meer info: 
BOSA - e-aanbesteding (publicprocurement.be) 
14/05/202410u00Transport heen en terug van de bruiklenen voor de tentoonstelling van Heckel in Vlaanderen 1915-1918 (2024/01/30)Klik hier voor meer info:
https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/777437c9-7bb1-449d-adf1-c0d117a892a1/general?searchTerm=tentoonstelling%20V
14/05/202410u00Raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers – Leveren en plaatsen van speelinfrastructuur in Gent (GD 03/2024)Klik hier voor meer info:
https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/1172a286-c5b6-48de-a014-eed1ec4941e8/general 

 
    
21/05/202410u00Herinrichting cluster Noendries te Gent_deel 1
(TDW/2022/004-ID5281)
Klik hier voor meer info:
https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/05242458-57e6-40c4-9ec9-a785aa09c04e/general
    
03/06/202411u00Raamovereenkomst voor duurzame catering voor de woonzorgcentra, lokale dienstencentra en assistentiewoningen (SLS/2023/060 - ID5503)Klik hier voor meer info: https://www.publicprocurement.be/buyer/dossiers/515244/publication-workspaces/a75492d7-2c37-460c-9737-1bc7b869aec6/configuration
    
30/09/2024 Dynamisch aankoopsysteem voor de aankoop van milieuvriendelijke lichte bestelwagens (SLS/2020/018-ID4870)

Klik hier voor meer info: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=388294