Overheidsopdrachten: lopende procedures

Hieronder vind je de werkwijze en de actuele lopende procedures van overheidsopdrachten bij de Stad Gent.

Ook voor overheidsopdrachten zet de Stad Gent de stap in het digitale tijdperk. Tijdswinst en minder papierverbruik zijn twee belangrijke voordelen van het verplicht digitaal indienen van offertes.
Via de website van e-Procurement worden de beperkte en open procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking al een tijdje gepubliceerd. Deze website voorziet ook in twee handige toepassingen en in handleidingen:

e-Notification
Dit is de toepassing voor de aankondiging van de opdracht en het ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten. Via ‘Bekendmakingen zoeken’ raadpleeg je de bekendmakingen van de Stad Gent en download je de opdrachtdocumenten. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

e-Tendering
Dit is de toepassing voor het digitaal indienen en openen van de offertes. https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Handleidingen voor ondernemingen
Om je wegwijs te maken bij het gebruik van e-Tendering en e-Notification zijn er ‘handleidingen voor ondernemingen’: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

Verplicht gebruik
De Stad Gent kiest voor verplicht gebruik van e-Tendering. Offertes op papier worden niet meer aanvaard. Voor reeds gepubliceerde opdrachten waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat de offertes op papier moeten worden ingediend, geldt tijdens de overgangsperiode een uitzondering.
Offertes moeten steeds worden ingediend conform de bepalingen van het bijzonder bestek.

Dien via de e-Tendering-toepassing een offerte in voor onderstaande overheidsopdrachten.

Soort procedure: Openbare procedure (OP)/ Niet-openbare procedure (NOP)/ Mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO)/ Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Uiterste datum voor ontvangst offertes

 

Uur van opening

 

Dossier en besteknummer)

 

Rechtstreekse link naar de opdracht op

e-notification

 

28/03/2023

10u00

Dakrenovatie van een dienstgebouwtje op de begraafplaats van Gentbrugge (FAG/2022/017-ID5319)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466522

 

 

 

 

 

31/03/2023

09u00

Raamovereenkomst voor het leveren van vers vlees, charcuterie en alternatieven (SLS/2022/050 - ID5381)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?&noticeId=474605

 

 

 

 

 

06/04/2023

10u00

Raamovereenkomst voor het leveren van ferrometalen, non-ferrometalen en kunststofplaten

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?&noticeId=474540

 

 

 

 

 

18/04/2023

10u00

Ontwerp en productie van de tentoonstelling Buitenmensen

(HHG/2023.01)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474703

 

 

 

 

25/04/2023

10u00

Studieopdracht voor de totaalrenovatie van PT/STIBO ’t klimopje (FEG/2022/027-ID5364)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474672

 

25/04/2023

10u00

Raamovereenkomst voor het herstellen en vernieuwen van buitenschrijnwerk in aluminium in diverse gebouwen behorende tot het patrimonium van de Groep Gent (FEG/2022/012-ID5327)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474849

 

25/04/2023

10u00

Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Nieuwpoort-cluster te Gent (TDW/2021/105-ID5200)

e-Notification (publicprocurement.be)

 

 

 

 

16/05/2023

10u00

Restauratie kranen Voorhavenkaai (FAG/2022/037-5378)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476289

 

 

 

 

 

30/09/2024

 

Dynamisch aankoopsysteem voor de aankoop van milieuvriendelijke lichte bestelwagens (SLS/2020/018-ID4870)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=388294