Overheidsopdrachten: lopende procedures

Hieronder vind je de werkwijze en de actuele lopende procedures bij de Stad Gent.

Ook voor overheidsopdrachten zet de Stad Gent de stap in het digitale tijdperk. Tijdswinst en minder papierverbruik zijn twee belangrijke voordelen van het verplicht digitaal indienen van offertes.
Via de website van e-Procurement worden de beperkte en open procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking al een tijdje gepubliceerd. Deze website voorziet ook in twee handige toepassingen en in handleidingen:

e-Notification
Dit is de toepassing voor de aankondiging van de opdracht en het ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten. Via ‘Bekendmakingen zoeken’ raadpleeg je de bekendmakingen van de Stad Gent en download je de opdrachtdocumenten. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

e-Tendering
Dit is de toepassing voor het digitaal indienen en openen van de offertes. https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Handleidingen voor ondernemingen
Om je wegwijs te maken bij het gebruik van e-Tendering en e-Notification zijn er ‘handleidingen voor ondernemingen’: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

Verplicht gebruik
De Stad Gent kiest voor verplicht gebruik van e-Tendering. Offertes op papier worden niet meer aanvaard. Voor reeds gepubliceerde opdrachten waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat de offertes op papier moeten worden ingediend, geldt tijdens de overgangsperiode een uitzondering.
Offertes moeten steeds worden ingediend conform de bepalingen van het bijzonder bestek.

Dien via de e-Tendering-toepassing een offerte in voor onderstaande overheidsopdrachten.

Soort procedure: Openbare procedure (OP)/ Niet-openbare procedure (NOP)/ Mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO)/ Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Uiterste datum voor ontvangst offertes

 

Uur van opening

 

Dossier en besteknummer)

 

Rechtstreekse link naar de opdracht op

e-notification

 

06/10/2020

10u00

Leveren van reparatiegietasfalt en nevenproducten (TDW/2020/066-ID4968)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381074

 

 

 

 

 

13/10/2020

10u00

Aanleg Begijnhofdriespark (GD 14/2020)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383960

 

13/10/2020

10u00

Afwerking wachtgevels Acaciastraat 6-10 en Groendreef 19-23, Gent (FAG/2019/055-ID 4800)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384804

 

13/10/2020

10u00

Sloop vervallen pand en conservering wachtgevels,  Nieuwland 69, Gent (FAG/2020/013-ID4927)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384794

 

 

 

 

 

20/10/2020

10u00

Renovatie keukens Hotelschool Gent
(FEG/2019/059-ID 4808)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384872

 

20/10/2020

10u00

Afbraak van bestaande en bouw van nieuwe fietsonderdoorgang Ekkergembrug te Gent

(TDW/2019/011-ID4698)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385238

 

20/10/2020

10u00

Leveren van plantgoed voor de Stad Gent

(GD 17/2020)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385810