Overheidsopdrachten: lopende procedures

Hieronder vind je de werkwijze en de actuele lopende procedures van overheidsopdrachten bij de Stad Gent.

Ook voor overheidsopdrachten zet de Stad Gent de stap in het digitale tijdperk. Tijdswinst en minder papierverbruik zijn twee belangrijke voordelen van het verplicht digitaal indienen van offertes.
Via de website van e-Procurement worden de beperkte en open procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking al een tijdje gepubliceerd. Deze website voorziet ook in twee handige toepassingen en in handleidingen:

e-Notification
Dit is de toepassing voor de aankondiging van de opdracht en het ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten. Via ‘Bekendmakingen zoeken’ raadpleeg je de bekendmakingen van de Stad Gent en download je de opdrachtdocumenten. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

e-Tendering
Dit is de toepassing voor het digitaal indienen en openen van de offertes. https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Handleidingen voor ondernemingen
Om je wegwijs te maken bij het gebruik van e-Tendering en e-Notification zijn er ‘handleidingen voor ondernemingen’: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

Verplicht gebruik
De Stad Gent kiest voor verplicht gebruik van e-Tendering. Offertes op papier worden niet meer aanvaard. Voor reeds gepubliceerde opdrachten waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat de offertes op papier moeten worden ingediend, geldt tijdens de overgangsperiode een uitzondering.
Offertes moeten steeds worden ingediend conform de bepalingen van het bijzonder bestek.

Dien via de e-Tendering-toepassing een offerte in voor onderstaande overheidsopdrachten.

Soort procedure: Openbare procedure (OP)/ Niet-openbare procedure (NOP)/ Mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO)/ Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Uiterste datum voor ontvangst offertes

 

Uur van opening

 

Dossier en besteknummer)

 

Rechtstreekse link naar de opdracht op

e-notification

 

03/10/2023

10u00

Restauratie en herinrichting voormalige Bijlokematerniteit (ID5380)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=488614

 

03/10/2023

10u00

Opmaken van visualisaties voor diverse projecten in het kader van de (her)aanleg van publieke ruimte
(TDW/2023/013-ID5484)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493784

 

 

 

 

 

09/10/2023

10u00

Leveren van verticale verkeerstekens
(TDW/2023/002-ID5411)

BOSA - eAanbesteding (publicprocurement.be)

 

 

 

 

24/10/2023

10u00

Inrichten van een labo- en wetenschapslokaal te SKI
(FEG/2023/006-ID5432)

BOSA - eAanbesteding (publicprocurement.be)

24/10/2023

10u00

Afsluiten van verzekeringen voor  schade ten behoeve van het OCMW Gent :  Brand en aanverwante gevaren

BOSA - eProcurement (publicprocurement.be)

 

 

 

 

31/10/2023

10u00

Projectmanagement en -communicatie van het Interreg North Sea-project COPPER

BOSA - eProcurement (publicprocurement.be)

31/10/2023

10u00

Opmaak Plan-MER bij de RUP The Loop
(DMK/2023/04)

https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/98d90d0d-32ed-4883-9248-c65f57f4b404/notices

 

 

 

 

07/11/2023

10u00

Aanleg van het Wolterspark – 2 percelen (GD 08/2023)

BOSA - eProcurement (publicprocurement.be)

 

 

 

 

30/09/2024

 

Dynamisch aankoopsysteem voor de aankoop van milieuvriendelijke lichte bestelwagens (SLS/2020/018-ID4870)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=388294