Overheidsopdrachten: lopende procedures

Hieronder vind je de werkwijze en de actuele lopende procedures bij de Stad Gent.

Ook voor overheidsopdrachten zet de Stad Gent de stap in het digitale tijdperk. Tijdswinst en minder papierverbruik zijn twee belangrijke voordelen van het verplicht digitaal indienen van offertes.
Via de website van e-Procurement worden de beperkte en open procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking al een tijdje gepubliceerd. Deze website voorziet ook in twee handige toepassingen en in handleidingen:

e-Notification
Dit is de toepassing voor de aankondiging van de opdracht en het ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten. Via ‘Bekendmakingen zoeken’ raadpleeg je de bekendmakingen van de Stad Gent en download je de opdrachtdocumenten. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

e-Tendering
Dit is de toepassing voor het digitaal indienen en openen van de offertes. https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Handleidingen voor ondernemingen
Om je wegwijs te maken bij het gebruik van e-Tendering en e-Notification zijn er ‘handleidingen voor ondernemingen’: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

Verplicht gebruik
De Stad Gent kiest voor verplicht gebruik van e-Tendering. Offertes op papier worden niet meer aanvaard. Voor reeds gepubliceerde opdrachten waarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat de offertes op papier moeten worden ingediend, geldt tijdens de overgangsperiode een uitzondering.
Offertes moeten steeds worden ingediend conform de bepalingen van het bijzonder bestek.

Dien via de e-Tendering-toepassing een offerte in voor onderstaande overheidsopdrachten.

Soort procedure: Openbare procedure (OP)/ Niet-openbare procedure (NOP)/ Mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO)/ Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Uiterste datum voor ontvangst offertes

 

Uur van opening

 

Dossier en besteknummer)

 

Rechtstreekse link naar de opdracht op

e-notification

 

19/01/2021

10u00

Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74 Gent – Renovatie refter (FEG/2019/014-ID4675)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390873

 

19/01/2021

10u00

Raamovereenkomst herstellen/vernieuwen van kerkhofmuren en andere muren op diverse locaties grondgebied Stad Gent (FAG/2020/028-ID5004)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394187

 

19/01/2021

10u00

Maaien van wegbermen en bermen langs waterlopen op openbaar domein in Gent (GRD 19/2020)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394738

 

19/01/2021

10u00

Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem (MB 12/2020)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?&noticeId=392757

 

 

 

 

 

26/01/2021

10u00

Studieopdracht voor wegenis- en rioleringswerken Gustaaf Carelshof (TDW/2020/059-ID4906)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?&noticeId=394935

 

 

 

 

 

02/02/2021

10u00

Restauratie daken Hotel Vander Haeghen (FAG/2019/068-ID4797)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395734

 

 

 

 

 

09/02/2021

10u00

Evacuatietrap in duurzaam beton Basisschool MPI De Zonnepoort (FEG/2020/004-ID4887)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?&noticeId=394699

 

 

 

 

16/02/2021

10u00

Studieopdracht Bargiekaai (TDW/2020/069-ID4978)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?&noticeId=396504

 

16/02/2021

10u00

Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken cluster Kazemattenstraat (TDW/2019/046-ID4843)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397378

 

 

 

 

 

30/09/2024

 

Dynamisch aankoopsysteem voor de aankoop van milieuvriendelijke lichte bestelwagens (SLS/2020/018 ID4870)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=388294