Hulp voor ondernemingen in moeilijkheden

Instanties en initiatieven die hulp en inspiratie kunnen bieden als het (even) moeilijk gaat met je onderneming.

Instanties waar je als onderneming terechtkan

Als het moeilijk gaat met je onderneming, kan je terecht bij de volgende instanties:

VLAIO

Maak gebruik van de expertisedatabank van VLAIO.

Dyzo: anker voor de zelfstandige in moeilijkheden

Op de website van Dyzo vind je informatie over de volgende aspecten:

 1. Jezaak gezond houden, de risico's in kaart brengen, preventieve maatregelen nemen
 2. Je zaak redden, de boeken neerleggen bij een dreigend faillissement
 3. Nodige stappen nemen bij een faillissement, een beroep doen op ondersteuningsmaatregelen
 4. Opnieuw starten of doorstarten na een faillissement

Elke eerste maandag en elke derde donderdag van de maand heeft Dyzo, telkens in de namiddag, een zitdag in het AC Zuid Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Deze zitdag voor Gentse ondernemers in moeilijkheden kwam tot stand in samenwerking met de Stad Gent en OCMW Gent.

Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG)

Het OOG is het aanspreekpunt bij de Stad Gent voor al je vragen over ondernemerschap. Ook als je zaak in moeilijkheden verkeert of dreigt in de problemen te geraken. Bel, mail of kom gewoon langs.
Het OOG beheert ook de informatie voor ondernemers op de website van de Stad Gent.

Ondersteuning en raad van Senior Consultants

Als ondernemer in moeilijkheden kan je ondersteuning en expertise krijgen van een senior consultant. Deze consultants zijn gewezen bedrijfsleiders en kaderleden. Na hun actieve loopbaan stellen ze hun kennis ter beschikking van starters en bedrijven in moeilijkheden. De kosten hiervoor blijven steeds beperkt tot werkingskosten en kosten voor uitvoering van de opdracht (verplaatsing en telefoonkosten).

In Vlaanderen kan je voor deze vorm van ondersteuning terecht bij 3 vzw’s:

OCMW

Zelfstandigen hebben net als andere burgers recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW. Deze maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit adviesverlening, hulp en begeleiding bij schulden en/of financiële steun.

Het OCMW kan je ook wegwijs maken en gericht doorverwijzen naar de hierboven vermelde organisaties.

Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je als actieve zelfstandige zelfs recht hebben op een leefloon zonder je je activiteit moet stopzetten.

CAW

Als ondernemer in moeilijkheden kan je met elke vraag voor welzijn, inclusief persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen, opvang, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling terecht bij het Centrum voor Algemeen Welzijn in Gent. Via hun website kan je ook online een afspraak maken of chatten met een hulpverlener.

Subsidies voor aankoop van opleiding en advies

 • De KMO portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor ondernemers financiële steun kunnen krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

  Ben je een ondernemer in moeilijkheden? Dan kan via de KMO portefeuille een subsidie krijgen voor de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten, verleend door een erkend dienstverlener.

  Voor kleine ondernemingen bedraagt deze subsidie 30% van de kostprijs met een maximum van €7.500 op jaarbasis en als middelgrote ondernemingen 20% van de kostprijs met een maximum van €7.500 op jaarbasis.

  KMO continu is zo’n erkend dienstverlener. Het is een groep van experten die hun jarenlange ervaring met KMO’s willen ter beschikkingstellen aan ondernemers die door economische of andere omstandigheden in moeilijkheden gekomen zijn en om die reden een doorstart willen maken van hun bedrijf.
   
 • Naast het recupereren van de kosten voor advies en begeleiding via de KMO portefeuille kan je als ondernemer ook een deel van de kosten voor opleiding en advies recupereren via VDAB loopbaancheques.