Tips van de horecacoaches

De Gentse horecacoaches zetten in op een harmonieus samengaan van horeca en wonen.

Horecacoaches

Gent is een bruisende stad met een levendige horeca. De Stad Gent wil horecaondernemers kansen bieden en hen goed begeleiden bij de opstart en uitbating van hun zaak. Het doel? Streven naar leefbaarheid en het evenwicht tussen wonen en uitgaan. De horecacoaches gaan hiervoor elke dag aan de slag. 

Inzetten op preventie

De horecacoaches zetten sterk in op preventie. In eerste instantie informeren en sensibiliseren ze uitbaters, geven preventief advies over de mogelijke impact van hun horecazaak op de omgeving, en over welke maatregelen ze kunnen nemen om de leefbaarheid in de buurt te behouden en overlast te vermijden. Elke startende horecazaak wordt hierover persoonlijk geïnformeerd. Bij stadsbrede problemen (geluid, afval, grensoverschrijdend gedrag, enz.) werken de horecacoaches bovendien preventiestrategieën uit en reiken ze uitbaters handvaten aan.

Gaat het toch mis en ondervind je hinder van een horecazaak in de buurt? Een goede eerste stap is in gesprek te gaan met de uitbater. Misschien is hij of zij zich immers niet bewust van de hinder die je ondervindt. Weet je niet hoe aan zo’n gesprek te beginnen? Dan kunnen volgende tips je op weg zetten.

Kom je er toch niet uit? Wend je dan tot de horecacoaches, die meldingen van leefbaarheids-, veiligheids- en samenlevingsproblemen gelinkt aan de horeca coördineren en regisseren:

  • Ze zijn je aanspreekpunt en volgen je dossier op, samen met de verschillende stadsdiensten.
  • Ze geven advies, tips en tools hoe je aan de slag gaat om bepaalde problemen aan te pakken.
  • Ze werken samen met burenbemiddeling en kunnen een bemiddeling opzetten tussen uitbater en buurtbewoner(s).

De horecacoaches streven steeds naar een evenwicht tussen de wensen en onder­ne­mings­zin van een uitbater en de draagkracht van de buurt.

Horecacoaches van Gent

Horeca-attest nodig?

Wil je een horecazaak in Gent starten? Dan heb je een horeca-attest nodig. Je kan je horeca-attest hier online aanvragen. Heb je hierover vragen? Stel je vraag aan de medewerkers van het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG). De Gentse horecacoaches beoordelen je dossier en bezorgen je – na goedkeuring van je dossier – je horeca-attest.

Neem contact op met de horecacoaches

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken met een van de Gentse horecacoaches? Neem dan hier contact op.