Nightlife en preventie rond drugs, alcohol en overlast

Gent streeft naar een open dialoog tussen de drugcoördinator en nightlifesector en focust op preventie rond drugs, alcohol en overlast.

Preventie nightlife

Drugbeleid Stad Gent

De Stad Gent werkt met een drugbeleidsplan en een drugcoördinator. Het plan is opgesteld in samenspraak met het professionele werkveld en input van gebruikers zelf. Het plan moet leiden tot een drugsalerte stad met zo min mogelijk schade of overlast door middelengebruik en met een inclusief beleid voor personen in herstel.

Open dialoog met nightlifesector

De Gentse drugcoördinator werd vroeger nauwelijks betrokken bij structurele gesprekken over het Gentse nachtleven. Dat kan beter. De Stad Gent streeft dan ook naar een open dialoog tussen de drugcoördinator en de nightlifesector. Ook voor de opmaak of bijsturing van het drugbeleidsplan en een helder afsprakenkader met de politie is die dialoog heel belangrijk.

Prioriteiten Stad Gent, nightlifesector en politie

Illegaal druggebruik is moeilijk weg te denken uit het nachtleven. Toch streven zowel de nightlifesector als de handhavende diensten in de stad naar drugsvrije evenementen.

Hoe pakken we dit aan?

Voor andere overlast die te maken heeft met geluid, afval, grensoverschrijdend gedrag, enz. kan je als ondernemer steeds terecht bij de horecacoaches.