Onder­ne­mings­lo­ket­ten in Gent

Inschrijving in de KBO kan bij een erkend ondernemingsloket. Hier vind je hun vestigingen in Gent.

Kernactiviteiten van ondernemingsloketten

Andere betalende diensten voor zelfstandigen

De ondernemingsloketten verlenen ook andere diensten aan zelfstandigen, zoals dossiers samenstellen en vergunningen en registraties aanvragen. Voor die diensten stellen ze zelf een vergoeding vast.

Ze mogen zich niet begeven op het terrein dat bij wet voorbehouden is voor bepaalde vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen uit de economische sector.

Hieronder vind je een overzicht van de ondernemingsloketten op het Gentse grondgebied.