Sint-Baaf­ska­the­draal en Lam Gods

De Sint-Baafskathedraal is de oudste stadskerk van Gent. Al in 941 stond hier een kerkje, gewijd aan Johannes de Doper. De oudste bouwsporen dateren echter pas uit de 12de eeuw. Toen werd een nieuwe kerk gebouwd, waarvan enkel de crypte (eigenlijk de benedenkerk) met zijn muurschilderingen nog bewaard is. Deze romaanse Sint-Janskerk werd van de 14de eeuw tot de 16de eeuw in verschillende fasen vervangen door een groter bouwwerk in gotische stijl. In een van de nieuwe straalkapellen kwam in 1432 een monumentaal altaarstuk, geschilderd door de broers Jan en Hubert van Eyck: het Lam Gods. Toen Keizer Karel in 1539 de Sint-Baafsabdij afschafte, verhuisden de monniken naar de Sint-Janskerk en nam de kerk de naam van de abdij over. De monniken werden kanunniken en de de laatste abt werd de eerste proost van het kapittel. Twintig jaar later werd Gent de zetel van een nieuw bisdom en promoveerde de collegiale Sint-Baafskerk tot kathedraal. Tijdens de beeldenstormen en het Calvinistische regime op het einde van de 16de eeuw onderging het kerkinterieur een ravage. Gelukkig bleven enkele topwerken, waaronder het Lam Gods, gespaard. In de 17de en 18de eeuw werd de kerk verrijkt met talrijke nieuwe kunstwerken in barokstijl.

Munten in deze cluster