Hotel gevestigd in het autovrij gebied

Categorie hotel gevestigd in een autovrij gebied

Type vergunning

 • De gebruiker vraagt toegang tot de online beheertool om voertuigen te registreren.
 • Maximum één keer per dag en per lijn kan men een voertuig registreren of vervangen.
 • De aanvrager is een hotel.

Aantal lijnen in de beheertool

 • Drie keer het aantal garages of standplaatsen.
 • Drie extra lijnen voor touringcars.

Doel

 • Parkeren in een garage of op een standplaats van een hotel.
 • Voor touringcars: hotelgasten afzetten en ophalen.
 • Let op: dient niet voor het afzetten van koffers noch voor het parkeren aan een hotel!

Voorwaarden

 • De aanvrager is een hotel (VKBO) in een autovrij gebied - inclusief B&B, …
 • De aanvrager beschikt over een garage en / of een standplaats in een autovrij gebied.

Bewijzen bij de eerste aanvraag

 • Een eigendomsbewijs of een huurcontract van de garage en / of de standplaats

Aanvraag via het e-loket

 • Minstens vijf werkdagen voor de startdatum van de beheertool.
 • Geen kortere termijn bij hoogdringendheid mogelijk.

Aanvraag achteraf

 • Niet mogelijk.

Wanneer is de beheertool geactiveerd en geldig?

 • De beheertool is pas geldig van zodra ze, na toekenning, door de aanvrager wordt geactiveerd via het e-loket.

Verlenging van de vergunning

 • Via een nieuwe aanvraag in het e-loket
 • Bewijsstuk toe te voegen voor eventuele garage of standplaats.

Kenmerken van de vergunning

 • 24/24u toegang - behalve in de voetgangersstraten.
 • Geldigheidsduur: één jaar.
 • Toegang tot één autovrij gebied (vestiging hotel).
 • Op andere plaatsen bepaalt de verkeerssituatie of je er door mag. Je moet dus goed letten op de verkeersborden.
 • Je mag niet in een autovrij gebied op de openbare weg parkeren.
 • Let wel: een vergunning voor het autovrij gebied betekent niet dat de wagen automatisch de lage-emissiezone mag inrijden. Check het voertuig op www.lez.gent.  

Vervangvoertuig

 • De dag zelf (voor 23u59) van de ingebruikname moet men de nummerplaat aanpassen in de beheertool.
 • De dag zelf (voor 23u59) van de beëindiging van de vervangperiode moet men de nummerplaat aanpassen in de beheertool.