Scenario 3: het Wisselplan (Dampoortwijk)

Het Wisselplan is een combinatie van het Zoneplan en het Rijrichtingsplan

Ook hier blijft het doel: zo weinig mogelijk doorgaand gemotoriseerd verkeer, zoveel mogelijk ruimte voor de bewoners. We doen dat door een combinatie van onderbrekingen en nieuwe rijrichtingen.

Het principe van drie aparte zones blijft bewaard: de Dampoortwijk en de twee delen van Oud Gentbrugge die verdeeld zijn door de spoorweg. En ook hier passen we rijrichtingen aan om de woonbuurten te sparen van de drukke autostroom, zoals rond het Heilig-Hartplein.

Een belangrijk verschil met de vorige scenario’s is dat Gentbruggebrug toegankelijk blijft voor gemotoriseerd verkeer. Daardoor is er een rechtstreekse verbinding tussen Gentbrugge en de kleine stadsring (R40) via de Jan Delvinlaan. Let wel: met de auto zal je niet door kunnen rijden van de brug naar de Gentbruggestraat. Die route dient dus enkel om de ring bereikbaar te houden. Van de ring naar de Gentbruggestraat rijden is niet meer mogelijk, maar omgekeerd wel. De verbinding van de ring naar de Dampoortwijk maak je met de auto via de Toekomststraat, de Emiel Moysonlaan of via de Scheldestraat. Deze straten krijgen eenrichtingsverkeer van zuid naar noord.

Onder Gentbruggebrug komt eenrichtingsverkeer, zodat gemotoriseerd verkeer niet meer van de Jan Delvinlaan naar de Nijverheidskaai kan rijden. Dat verhoogt de leefkwaliteit in de buurt en de bedrijven blijven bereikbaar vanuit de Gentbruggestraat. 

De Nijverheidskaai is hoofdroute in het fietsroutenetwerk. Toch is hier geen fietspad aanwezig omdat we het extra groen langs de Schelde willen behouden. Als we het parkeren niet meer toelaten en/of van de Nijverheidskaai een éénrichtingsstraat maken, kunnen we de rijweg versmallen. Zo komt er ruimte vrij voor een comfortabel fietspad langs de Schelde. Samen met de Vlaamse waterweg en de provincie Oost-Vlaanderen willen we hier werk van maken.

Net als bij de vorige scenario’s zullen in dit plan een paar verkeerslichten verdwijnen. Andere worden beter afgesteld om de doorstroming te verbeteren, zowel voor auto’s als openbaar vervoer.

Op de onderstaande kaart kan je de voorgestelde maatregelen gedetailleerd op straatniveau bekijken. 

In dit filmpje kan je zien en horen wat het Wisselplan inhoudt.