Scenario 1: het Zoneplan (Dampoortwijk)

In het Zoneplan worden straten onderbroken zodat er 3 zones ontstaan: Dampoortwijk en 2 zones in Oud Gentbrugge, gescheiden door de spoorweg

Enkele straten in de Dampoortwijk krijgen vandaag veel meer auto’s te verwerken dan ze eigenlijk aankunnen. Denk maar aan Gentbruggebrug, de Toekomststraat of de Engelbert van Aerenbergstraat. Om er maar een paar te noemen.

Die straten blijven in het Zoneplan wel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, maar ze worden onderbroken zodat ze geen drukke assen meer kunnen zijn voor doorgaand verkeer. Enkel wie in de buurt moet zijn, zal ze nog met de wagen kunnen inrijden. Het resultaat is dat die straten veel veiliger worden voor fietsers en voetgangers. De leefkwaliteit voor de bewoners, ook van de omliggende straten, gaat op die manier omhoog.

In feite ontstaan zo drie afzonderlijke zones: de Dampoortwijk en de twee delen van Oud Gentbrugge die verdeeld zijn door de spoorweg.

Gentbruggebrug blijft enkel toegankelijk voor bussen, voetgangers en fietsers. Omdat de bussen niet meer ‘gevangen’ zitten in het autoverkeer, zullen ze ook op tijd hun bestemming bereiken. In de omliggende straten zoals de Gentbruggestraat, de Cécile Cauterman- en Destelbergenstraat, zal dus veel minder verkeer rijden. Zo worden ze aangenamer om in te wonen en veiliger om te wandelen en te fietsen. Ook in de straten die wat verder liggen, zoals de Adolf Baeyensstraat, verwachten we hierdoor minder doorgaand verkeer. Door de onderbreking van de Gentbruggebrug verwachten we veel minder verkeer in de Gentbruggestraat. Omdat we ook nog eens de rijrichtingen aanpassen in de Cécile Cautermanstraat en de Gentbruggestraat, tussen de Dendermondsesteenweg en de Aannemerstraat, verwachten we dat het kruispunt vijfhoek veiliger wordt.

Door een stukje straat in de Engelbert Van Aerenbergstraat te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, kan tussen de school in de Wasstraat en het Begijnhof misschien een extra stuk groen komen. De omliggende straten profiteren mee, want we verwachten hier minder verkeer. 

Door het wijzigen van de rijrichting in de Biekorfstraat en de doorgang tussen het Antwerpenplein en de Biekorfstraat te sluiten, ontstaat er een betere route voor het lokaal verkeer. Vrachtwagens die hier toch nog moeten zijn, zullen zich zo minder snel vast rijden in de kleine straten.

Ook de omgeving van Dampoortstation pakken we aan. Van op het Antwerpenplein kan je de Dendermondsesteenweg nog inslaan, maar niet omgekeerd. Van de Dendermondsesteenweg naar de Land van Waaslaan kan je enkel nog te voet, met de fiets of met de bus. 

Met het Agentschap Wegen en Verkeer bekijken we of we voor het verkeer, dat van de Land van Waaslaan komt, een extra verkeerslicht en een aparte afslagstrook kunnen voorzien. Zo moet het verkeer uit de Land van Waaslaan niet meer de volledige rotonde rondrijden. Ook de bussen kunnen zo gemakkelijker vanuit de Dendermondsesteenweg naar het plein rijden. Bovendien kunnen voetgangers en fietsers hierdoor veiliger oversteken naar de Antwerpsesteenweg. 

Op de Dendermondsesteenweg verwachten we minder doorgaand verkeer. Met als gevolg: veiliger oversteken, vlotter fietsen en aangenamer winkelen. Bovendien zullen ook hier de bussen, die wel in de twee richtingen kunnen rijden, vlotter door kunnen. 

Enkel voetgangers en fietsers kunnen vanuit de Forelstraat nog onder het spoor naar de stadsring en omgekeerd. Daardoor verwachten we minder verkeer in de Toekomststraat. Het wordt er dus aangenamer wonen en veiliger fietsen. Ook de fietsers op de fietsroute langs de Denderlaan en het Bijgaardepark profiteren hiervan. Het zorgt ook voor minder verkeer aan het kruispunt van het Heernisplein met de Dendermondsesteenweg. 

De heraanleg van de Land van Waaslaan en de Victor Braeckmanlaan moeten we nog verder onderzoeken. We doen alvast een eerste voorstel. Doordat we minder verkeer verwachten vanuit de Azaleastraat, zouden we het verkeerslicht hier kunnen weghalen en in het midden van de straat een rustpunt voor voetgangers en fietsers voorzien. Zo kan het openbaar vervoer vlotter doorrijden en is het veiliger voor voetgangers en fietsers. In een paar straten rond het Heilig-Hartplein verandert de rijrichting. Het doel is ook hier om de omgeving autoluwer te maken en meer ruimte te geven aan het plein voor een andere inrichting.

Op de onderstaande kaart kan je het scenario gedetailleerd tot op straatniveau bekijken. 

In het onderstaande filmpje kan je horen en zien wat het Zoneplan juist inhoudt.