Als we even mogen dromen: het Inspiratieplan (Dampoortwijk)

Het Inspiratieplan wil Gentenaars aanzetten om na te denken over de verkeerscirculatie op lange termijn

Naast de vele losse ideeën kregen we ook uitwerkte plannen voor de volledige buurt die verder kijken dan de grenzen van de wijk. Dit plan gaat letterlijk en figuurlijk verder. Het gaat namelijk tot buiten de wijk en herdenkt volledig de rol van de steenwegen doorheen de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. Het plan is ambitieus en gaat verder dan wat we
kunnen realiseren in een wijkmobiliteitsplan. Het vraagt meer onderzoek en zwaardere investeringen die boven het niveau van de Stad gaan. Maar het zet aan tot dromen, en wie weet, kunnen we het ooit realiseren.

Waar komt het op neer? Het verkeer tussen de grote stadsring (R4) en de kleine stadsring (R40) zou enkel rijden via de Vliegtuiglaan in het noorden en de afrit Gent-Centrum in het zuiden. Er is dus helemaal geen doorgaand verkeer meer door de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg. Om dat te bereiken, gaan zowel de tunnels onder het spoor (aan station Dampoort, Forelstraat en Delvinlaan) als Gentbruggebrug dicht voor alle gemotoriseerd verkeer behalve het openbaar vervoer. 

De Land van Waaslaan krijgt eenrichtingsverkeer richting Dampoort. Het eerste deel van de Antwerpsesteenweg en de Dendermondsesteenweg krijgen eenrichtingsverkeer staduitwaarts. Zo krijgen die drukke steenwegen extra ruimte om er echte boulevards voor wandelaars en fietsers van te maken. Het Antwerpenplein krijgt een volledige nieuwe inrichting waar het aangenaam vertoeven is, met ruimte voor fietsers en voetgangers. 

De Jan Delvinlaan is geen verbindingsweg meer met de kleine stadsring, dus fietsers en voetgangers moeten daar het autoverkeer niet meer dwarsen. Dit nieuwe autovrij gebied kan misschien zelfs uitgroeien tot een volwaardig park. 

De volledige wijk Dampoort wordt zo autoluwer, al zullen de grotere wegen naar de R4 en de R40 dan natuurlijk veel meer verkeer te verwerken krijgen.