Voorwaarden par­keer­ver­gun­nin­gen

Aan elk type parkeervergunning zijn specifieke voorwaarden gekoppeld over waar en hoe je mag parkeren.

Met een parkeervergunning kan je gratis parkeren op een parkeerplek binnen één bepaalde parkeerzone of parkeerzones. Je moet nog steeds rekening houden met de signalisatie op straat en met de regels voor stilstaan en parkeren volgens de wegcode.

Info voor bewoners

Met je eerste of tweede bewonersvergunning mag je parkeren in een bepaalde bewonerszone op het Gentse grondgebied. De vergunning is geldig voor alle straten die vallen binnen jouw zone. 

Info voor zorgverstrekkers, mantelzorgers en erkende zorgorganisaties 

 • Met deze parkeervergunning mag je het voertuig parkeren op het volledige grondgebied van Gent, in zones met betalend parkeren, blauwe zones en op plaatsen voorbehouden voor houders van een parkeervergunning (bijvoorbeeld bewonersplaatsen).
 • Met deze parkeervergunning mag je niet parkeren op plaatsen waar ultrakort parkeren geldt.
 • Je mag de hele dag gratis parkeren, maar nooit langer dan 2 uur op dezelfde plaats.
 • Je moet je parkeerschijf gebruiken om de starttijd van het parkeren aan te geven.
 • Mantelzorgers mogen met hun vergunning enkel parkeren in de bewonerszone gekoppeld aan het domicilie van de zorgbehoevende.
 • Wil je meer weten over de aanvraagprocedure? Ga naar parkeervergunning voor zorgverstrekkers.

Info voor autodelers

Een autodeelvoertuig kan een parkeervergunning krijgen op naam van de organisatie of op naam van een lid van de organisatie.

Info voor marktkramers

Het aantal vergunningen is beperkt tot één vergunning per marktkramer. Met de parkeervergunning voor marktkramers kan je gratis parkeren:

 • Als je geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
 • Op de plaatsen voorbehouden voor marktkramers, binnen de aangeduide tijdvensters:
  • Voor zone Vrijdagmarkt in de straten Baudelokaai, Baudelostraat, Beverhoutplein, Bij Sint-Jacobs, Goudstraat, Krommewal, Minnemeers, Ottogracht, Penitentenstraat, Rembert Dodoensdreef, Speldenstraat en Vlasmarkt.
  • Voor zone Sint-Michiels in de Sint-Michielsstraat.
 • Wil je meer weten over de aanvraagprocedure? Ga naar parkeervergunning voor markt- en foorkramers.