Ver­keers­vei­lig­heid verbetert aan kruispunt Duizendvuren

Het kruispunt Duizendvuren krijgt een update die verkeersveiligheid ten goede komt.

Update 01/02/2024: De problemen met de detectie zijn opgelost. De werking van het kruispunt verloopt nu zoals bedoeld. Stad Gent monitort het kruispunt enkele weken en kijken of nog kleine bijsturingen nodig zijn.

Wat is er veranderd?

Het kruispunt Duizendvuren, waar de Brugsepoortstraat, de Noordstraat, de Contributiestraat en Bijlokehof samenkomen, krijgt een grondige make-over. De Stad Gent pakt drie veiligheidsproblemen aan op dit drukke kruispunt:

  • De tramkruising wordt beveiligd met verkeerslichten voor voetgangers.
  • Er komt een veilige beschermde opstelruimte voor voetgangers aan de tramhalte richting Griendenplein.
  • Er wordt een conflictvrije linksafbeweging naar de Brugsepoortstraat voor het verkeer komende van Griendenplein voorzien.

Veelgestelde vragen

Vragen? Mail naar het Mobiliteitsbedrijf