Koop­han­dels­plein wordt bruisend stadsplein met terrassen en meer groen

De Stad Gent kiest voor een heraanleg met behoud van de terrassen, met meer groen, en met tramhaltes en bovengrondse fietsenstallingen.

De as Veldstraat-Nederkouter-Kortrijksepoortstraat wordt vanaf 2026 grondig vernieuwd. Centraal ligt het Koophandelsplein, voor het Oud Gerechtsgebouw. De Stad Gent kiest voor een heraanleg met behoud van de terrassen, met meer groen, en met tramhaltes en bovengrondse fietsenstallingen.

De heraanleg van de as Veldstraat-Nederkouter-Kortrijksepoortstraat is geen sinecure. Een van de belangrijkste punten op deze as is het Koophandelsplein. Het Koophandelsplein vervult veel functies: het is een druk openbaar vervoersknooppunt, er is heel wat horeca en het is de poort tot het winkelgebied. De heraanleg moet die functies optimaal combineren.

De Stad Gent onderzocht eerder de mogelijkheid van een ondergrondse fietsenstalling onder het plein, waar weinig ruimte voor was. De toekomstige fietsenstalling in het Groot Vleeshuis biedt een alternatief in het centrum. In de nieuwe plannen voor het Koophandelsplein wordt het plein een autoluw stadsplein, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor de bomenrij aan het Oud Gerechtsgebouw. Er komt ook plaats vrij voor terrassen voor de horeca, voor goed uitgeruste en toegankelijke tramhaltes en voor enkele bovengrondse fietsenrekken.

Met de heraanleg wordt het Koop­han­dels­plein een bruisende stadspoort op een drukke handels- en vervoersas, met meer ruimte voor bomen, terrassen, goed uitgeruste en toegankelijke tramhaltes en bovengrondse fiet­sen­stal­lin­gen.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit, Stedenbouw en Publieke Ruimte

Heel blij dat de terrasjes kunnen blijven. Het Koop­han­dels­plein is de laatste jaren uitgegroeid tot een gezellig plein in het hart van onze stad. Het is voor veel Gentenaars de favoriete plek voor een werklunch, maar ook shoppers gaan er graag iets eten of drinken. Het zou zonde zijn om dat belevingsplein te zien verdwijnen.

Sofie Bracke , schepen van Economie 

Het Koophandelsplein heeft nog meer potentieel. Op dit moment is het voorplein van het Oud Gerechtsgebouw eigendom van de Regie der Gebouwen, die de ruimte nodig heeft voor uitvoering van de renovatiewerken. Maar in de toekomst kan ook dat voorplein eventueel een nieuwe invulling krijgen.