Groene par­keer­ta­rief­zo­nes breiden uit in 2023 en 2024

Er komen uitbreidingen in Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Nieuw-Gent, Muide-Meulestede, Moscou en aan Yachtdreef en Bourgoyen.

Om de parkeerdruk voor bewoners te verminderen, worden de groene parkeertariefzones uitgebreid. Dit jaar onder meer in Sint-Amandsberg en aan Yachtdreef, volgend jaar in Gentbrugge, aan de Bourgoyen, Nieuw Gent, Muide-Meulestede en Moscou. Bewoners kunnen met een bewonersvergunning nog altijd gratis parkeren, bezoekers moeten betalen.

Het parkeeronderzoek uit 2020 toont aan dat de parkeerdruk in veel wijken toeneemt door het stijgende aantal bezoekers dat er zijn wagen parkeert. Om die parkeerdruk voor bewoners te verminderen, breidt de Stad Gent de komende twee jaar enkele groene parkeertariefzones uit. Bewoners kunnen nog altijd gratis parkeren, maar dan met een bewonersvergunning. Bezoekers moeten betalen van 9 tot 19 uur. Een dagticket kost 3,50 euro. Tot een half uur parkeren is gratis met een ticket, parkeren op zon- en feestdagen blijft gratis.

Veel bewoners melden dat bezoekers par­keer­plaat­sen innemen in hun buurt en ze dan zelf moeilijk parkeerplaats vinden. Ook het par­keer­on­der­zoek toont dat aan. Parkeerplaats op straat willen we zoveel mogelijk voorbehouden voor bewoners. Bezoekers verwijzen we door naar par­keer­ge­bou­wen of P&R. Door de groene zones uit te breiden, zorgen we ervoor dat bewoners meer plaats vinden in de buurt.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

In 2023 zijn enkele delen van Sint-Amandsberg en de parking Yachtdreef aan de Watersportbaan groene zone geworden. In het voorjaar van 2024 wordt de huidige groene zone in de Brugse Poort uitgebreid tot aan de Bourgoyen. In de zomer van 2024 worden de wijken Nieuw Gent en Moscou groene zone. De kleine blauwe zone in Moscou wordt dan ook een groene zone. Ten slotte wordt de wijk Muide-Meulestede volledig groene zone in het najaar van 2024. De communicatie over de veranderingen zal wijkgericht gebeuren.

Gentbruggeplein en deel Gentbruggekouter

Tot slot zijn er nog enkele veranderingen die worden ingevoerd als het wijkmobiliteitsplan Gentbrugge ingaat. Op Gentbruggeplein kunnen bezoekers nu maximaal drie uur betalend parkeren. Bewoners met een bewonersvergunning kunnen er nu onbeperkt parkeren. Na invoering van het wijkmobiliteitsplan worden de parkeerplaatsen op het Gentbruggeplein voorbehouden voor klanten van de handelaars. Iedereen zal er maximaal drie uur kunnen parkeren mits betaling. Daarnaast wordt in een deel van de Gentbruggekouter ook de groene parkeertariefzone ingevoerd.