Drie scenario's voor wijk­mo­bi­li­teits­plan Dampoort - Oud Gentbrugge

Bewoners krijgen nu de kans om hun reacties en bedenkingen op tafel te leggen. In het voorjaar van 2021 neemt de Stad een beslissing.

De Stad Gent komt met drie scenario’s voor een wijkmobiliteitsplan voor Dampoort en Oud Gentbrugge. De scenario’s zijn opgesteld op basis van een bevraging bij de bewoners en een overleg met experts waarbij de knelpunten in kaart werden gebracht. Bewoners krijgen nu de kans om te reageren. In het voorjaar van 2021 neemt de Stad een beslissing.

Verkeersveiligheid en leefkwaliteit verhogen

Eind vorig jaar werden de bewoners en betrokkenen van Dampoort en Oud Gentbrugge gevraagd wat er op vlak van mobiliteit beter moet. Dat resulteerde in 20 knelpunten die een grote impact hebben op de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit in de wijk. Na overleg met experts komt de Stad Gent nu met drie mogelijke scenario's om die knelpunten aan te pakken en de wijken veiliger en aangenamer te maken, voor jong en oud.

De Stad luistert nu eerst naar de bewoners en betrokkenen, zoals scholen, verenigingen en bedrijven, voor er een definitief scenario wordt opgemaakt. In het voorjaar van 2021 wordt het definitieve scenario opnieuw voorgesteld, daarna start de voorbereiding om het plan in het voorjaar van 2022 in te voeren.

Met de wijk­mo­bi­li­teits­plan­nen willen we de ver­keers­vei­lig­heid en de leefkwaliteit verhogen. Dat doen we door meer plaats te maken voor voetgangers en fietsers en doorgaand verkeer uit woonstraten te weren. Maar de bewoners zijn de erva­rings­des­kun­di­gen. Hun kennis is fundamenteel bij de opmaak van het scenario.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Drie scenario's

  • Zoneplan

In dit plan worden straten onderbroken zodat er 3 zones ontstaan: Dampoortwijk en 2 zones in Oud Gentbrugge. Doorgaand verkeer is hier dan niet meer mogelijk. Daardoor rijdt er ook in de omliggende straten minder verkeer. Autoverkeer kan vanuit de Dendermondsesteenweg niet meer de Land van Waaslaan op. Ook die straat krijgt zo minder verkeer te verwerken. De bus krijgt hierdoor meer ruimte.

  • Rijrichtingsplan

Het tweede scenario heet het rijrichtingsplan. Ook hier wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd, maar dan door rijrichtingen aan te passen. Zo komt er eenrichtingsverkeer aan het Henri Van Cleemputtenplein, de Forelstraat, Gentbruggestraat, Gentbruggebrug, Odilon Vanderlidenstraat en Frederik Burvenichstraat.

  • Wisselplan

Het derde scenario heet het wisselplan en werkt ook met 3 zones. Alleen blijft de Gentbruggebrug open voor alle verkeer en wordt er in de Forelstraat enkel eenrichtingsverkeer ingevoerd. Daarnaast zijn er ook straten in de omgeving van de Gentbruggestraat die eenrichting worden. Dat zorgt er onder meer voor dat verkeer vanaf de Jan Delvinlaan niet meer naar de Nijverheidskaai kan rijden.

De Stad luistert

Bewoners en betrokkenen, zoals scholen, verenigingen en bedrijven, kunnen hun reacties en bedenkingen meegeven via www.stad.gent/wijkmobiliteitsplan of wijkmobiliteitsplan@stad.gent, of via de digitale wijkmobiliteitsmarkten op 5 en 6 december 2020, die door de covid-maatregelen niet fysiek kunnen plaatsvinden. Bewoners van de wijken Oud Gentbrugge en Dampoort krijgen een brochure in de bus met alle informatie.