Dertien Gentse sport­ac­com­mo­da­ties krijgen laadpalen

De parkings van dertien sportaccommodaties krijgen in totaal 163 laadpunten, waarvan ook een deel snelladers.

In het najaar breidt de laadinfrastructuur voor elektrische wagens opnieuw uit in Gent. Zo krijgen de parkings van dertien sportaccommodaties in totaal 163 laadpunten, waarvan ook een deel snelladers. De leverancier en exploitant is TotalEnergies.

De Gentse sportaccommodaties die beheerd worden door Farys krijgen in totaal 140 normaallaadpunten en 23 snellaadpunten verspreid over dertien locaties. Naast bezoekers kunnen ook buurtbewoners gebruikmaken van die laadpalen.

Niet iedereen kan thuis laden. Dus investeren we als Stad in laadpalen op publiek én semipubliek domein, zoals op sportterreinen in beheer van Farys. Zo stimuleren we als Stad de omschakeling van fossiele brand­stof­voer­tui­gen naar elektrische wagens

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Vanaf dit najaar plaatst TotalEnergies onder meer op het domein van de Blaarmeersen veertig normaallaadpunten en vijf snellaadpunten. Ook op de parking van de Gentbrugse Meersen komt er laadinfrastructuur. Door de gunstige ligging krijgt de sporthal Keiskant in Drongen zes snellaadpunten en twaalf normaallaadpunten. Daarnaast komen ook sporthallen in Gent, Gentbrugge, Mariakerke en Oostakker aan de beurt. Bij de zwembaden krijgen Rooigem en Strop als eerste laadpalen op hun domein. Tot slot krijgt de atletiekclub in Gentbrugge zes normaallaadpunten en krijgen de voetbalvelden in Drongen en Sint-Kruis-Winkel er elk vier.

Dankzij de technische en aan­koop­ex­per­ti­se van onze diensten speelde Farys een centrale rol bij het tot stand komen van deze samenwerking. Zij faciliteerden zowel het technisch project rond de benodigde stroom­in­fra­struc­tuur als de aanstelling van de Charge Point Operator. Onze dienst sportbeheer zorgde voor de gepaste plaatsen op de parkings van de sport­ac­com­mo­da­ties. Een constructieve gezamenlijke aanpak om trots op te zijn en die hopelijk snel en veel navolging kent.

Christophe Peeters, voorzitter TMVW

Dit project is deels tot stand gekomen met subsidies van de Vlaamse Overheid. Als de laadpalen operationeel zijn, komen ze op de overzichtskaart op stad.gent/laadpalen.