SPITS: mobiliteitsadvies voor werkgevers

SPITS is een centrum voor een toekomstgerichte mobiliteitsaanpak en ondersteuning van bedrijven in de Zuidelijke Mozaïek van Gent.

SPITS is een team van mobiliteitsexperten die werkgevers helpt om een intern mobiliteitsbeleid uit te werken. Het gaat om bedrijven in het zuiden van Gent, ook bekend als de 'Zuidelijke Mozaïek':

  • Gent Zuid
  • Sint-Denijs-Westrem
  • Zwijnaarde

Uitbouw toekomstgericht mobiliteitsbeleid

Om de huidige ontwikkelingen daar maximaal te steunen en om toekomstige uitbreidingen of projecten niet te hypothekeren, is een toekomstgericht mobiliteitsbeleid noodzakelijk.

De Stad Gent heeft daarom een opdracht uitgeschreven om een Mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) op te richten. Dit centrum krijgt de naam SPITS. De uitvoering is in handen van een consortium onder leiding van het Gentse mobiliteitsadviesbureau Traject.

SPITS gaat een mobiliteitsanalyse maken en gericht advies geven aan bedrijven. Bedrijven in het zuiden van Gent krijgen ook hulp om concrete vervoersoplossingen uit te werken.

Meer weten over SPITS?