Parkeren voor minder mobiele personen

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunt u bijna altijd gratis en onbeperkt bovengronds parkeren.

Parkeren op straat

In Gent mag u met uw parkeerkaart voor personen met een handicap gratis en onbeperkt parkeren:

 • op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap
 • op parkeerplaatsen waar betalend straatparkeren geldt
 • in blauwe zones.
 • Parkeert u in de lage-emissiezone (LEZ)? Check of uw wagen de LEZ mag inrijden op www.lez2020.gent. Er zijn uitzonderingen voor mensen met een beperking.
   

Beperkingen

 • Indien er een parkeerverbod geldt, is dit ook voor personen met een handicap van toepassing.
 • Met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag u niet parkeren op voorbehouden bewonersplaatsen, autodeelplaatsen en marktkramersplaatsen.
 • Op plaatsen waar ultrakort parkeren geldt, moeten ook minder mobiele personen gebruik maken van de parkeerautomaten en de parkeerduur respecteren.

Parkeerplaats voor personen met een handicap aan uw woning of werkplaats?

Onder bepaalde voorwaarden kan de Stad Gent een parkeerplaats voor personen met handicap inrichten aan uw woning of aan uw werkplaats.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

 • Als u een parkeerkaart voor personen met een handicap bezit;
 • als u geen eigen garage hebt;
 • als u eigenaar bent van een eigen voertuig (zonder dat u daarom zelf moet kunnen rijden);
 • als u ernstige moeilijkheden hebt om u te verplaatsen door een algemene handicap van ten minste 9 punten (vermindering van de zelfredzaamheid) waarvan 2 punten op verplaatsingsmogelijkheden;
 • OF als u ernstige moeilijkheden hebt om u te verplaatsen ten gevolge van een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van 50%, gestaafd door een medisch attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap (Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent - tel. 09 245 13 21 of Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel - 080098799).

Deze voorwaarden werden vastgelegd volgens het 'Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap', goedgekeurd in de Gemeenteraad van 25 april 2016.

Hoe kunt u dit aanvragen?

Bezorg de nodige documenten aan het Mobiliteitsbedrijf: via mail of met de post:

 • het ingevulde aanvraagformulier voor een parkeerplaats voor personen met een handicap;
 • een recto-verso kopie van uw 'parkeerkaart voor personen met een handicap';
 • een recto-versie kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen (of een kopie van het inschrijvingsbewijs op hetzelfde adres van de persoon door wie de persoon met een handicap wordt vervoerd);
 • een kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap dat het aantal punten (vermindering van de zelfredzaamheid) specifieert.

 

Parkeerplaatsen op de webkaart

Op bovenstaande webkaart kunt u de locatie van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap bekijken. Vink links in het menu het vakje aan bij 'Parkeerplaatsen mindervaliden'. Zoom vervolgens sterk genoeg in op het gebied waar u een parkeerplaats voor personen met een handicap zoekt (door gebruik te maken van de + of - in de rechterhoek).

Parkeren in ondergrondse parkeergarages

Parkeren in de ondergrondse parkings kan tegen het normaal tarief, maar wel op speciaal voorbehouden plaatsen.
De parkeerplaatsen zijn breder en bevinden zich steeds vlakbij de lift.

Parkeren in het autovrij gebied

Als persoon met een beperkte mobiliteit kunt u met de wagen toegang krijgen tot het autovrij gebied. U kunt er echter niet parkeren. Er werden wel bijkomende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking voorzien aan de rand van het autovrij gebied:

 1. Edward Anseeleplein (3)
 2. Kammerstraat (3)
 3. Poel en Drabstraat (6)
 4. Ajuinlei, Gebroeders Van de Veldestraat en Recolettenlei (8)
 5. Henegouwenstraat-Voldersstraat (6)
 6. Lammerstraat/Muinkkaai (2)
 7. Sluizeken (3)