Vergunning en subsidie exploitatie deelfietsen

Vraag als aanbieder van deelfietsen in Gent je vergunning aan. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je een subsidie. Lees het reglement.

Aanbieders moeten een vergunning aanvragen en kunnen ook subsidies aanvragen.

Waarom?

Om problemen te vermijden met bv. slecht of niet-onderhouden fietsen van aanbieders van deelfietsen, hinderlijk gestalde fietsen en een onnodig hoge fietsparkeerdruk, wil Stad Gent het aantal aanbieders beperken. Daarom koos Stad Gent ervoor om te werken met een vergunning voor de exploitatie van deelfietsen.

Na een evaluatie werd een nieuw Reglement met betrekking tot de vergunningen voor exploitatie van deelfietsen op het openbaar domein opgesteld. Voortaan kunnen aanbieders van deelfietsen ook een subsidie aanvragen op basis van een nieuw Subsidiereglement voor de exploitatie van deelfietsen op het openbare domein.

Voorwaarden vergunning

Het aantal vergunningen wordt beperkt tot maximaal 3 met per vergunning een minimum van 200 en een maximum van 750 fietsen. De fietsen moeten geëxploiteerd worden in een back-to-many systeem.

Stad Gent wenst zowel gewone als elektrische deelfietsen. Er worden maximaal twee vergunningen uitgereikt voor aanbieders met uitsluitend hetzelfde type fietsen (enkel elektrische of enkel niet-elektrische).

De vergunning wordt voor een jaar uitgereikt. Bij een gunstige evaluatie kan de vergunning tweemaal met twee jaar verlengd worden.

Bij het indienen van een vergunningsaanvraag zal u moeten voldoen aan de minimale vereisten zoals opgenomen in het vergunningenreglement. Ook zijn er verschillende voorwaarden zoals kwaliteit van de fietsen, onderhoud, monitoring, databehandeling en dienstverlening.

Procedure vergunningsaanvraag

Momenteel zijn alle vergunningen toegekend en is er ook een reservelijst. Er kunnen dan ook tijdelijk geen nieuwe vergunningen aangevraagd worden.

Voorwaarden subsidie

Aanbieders van deelfietsen die een vergunning bekomen, kunnen een jaarlijkse subsidie krijgen als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden zoals het aanbieden van deelfietsen in een aantal wijken en park and rides en het aanbieden van extra deelfietsen bij park and rides bij enkele evenementen. Alle modaliteiten zijn te vinden in het subsidiereglement.

Jaarlijks kan Stad Gent specifiëren op welke locaties (wijken, P&R’s) en tijdens welke evenementen (Gentse Feesten, Lichtfestival, Gent Autovrij, …) dat jaar minstens deelfietsen moeten aangeboden worden.

De specifieke verwachtingen voor 2024 zijn te vinden in dit document

Procedure aanvraag jaarlijkse subsidie

Aanbieders met een vergunning voor de exploitatie van deelfietsen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen door het indienen van het Aanvraagformulier voor de subsidie van deelfietsen op het openbaar domein met alle gevraagde informatie en documentatie via mobiliteit.fiets@stad.gent ten laatste op 31 mei.

Aanvraagformulieren voor het jaar 2024 moeten ten laatste op 31 mei 2024 ingediend worden.

Bijkomende informatie

Aanbieders van deelfietsen kunnen gebruik maken van de openbare fietsenstallingen voor hun hubs. De locaties van de openbare fietsenstallingen zijn beschikbaar als open data via deze link.

Voor fietsparkeren zijn in Gent enkele reglementen van toepassing, die u kan terugvinden op de website van de Fietsambassade.

Vragen

Vragen over de reglementen of de procedures kunnen gesteld worden via mobiliteit.fiets@stad.gent of via het algemeen telefoonnummer 09/266 28 00.