Reglement met betrekking tot de vergunningen voor exploitatie van deelfietsen op het openbaar domein

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 november 2021
Datum van bekendmaking
dinsdag 23 november 2021

Beschrijving

In overeenstemming met het Politiereglement op de privatieve ingebruikname van de openbare weg is het verboden zonder vergunning een dienst voor op het openbaar domein gestationeerde deelfietsen te exploiteren op het grondgebied van de stad Gent. Enkel aanbieders van deelfietsen die een vergunning bekomen op basis van dit reglement mogen dergelijke diensten aanbieden. Voor (elektrische) voortbewegingstoestellen of (elektrische) scooters kan geen vergunning aangevraagd worden.