Subsidiereglement voor de exploitatie van deelfietsen op het openbare domein voor de periode 2022-2026

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 november 2021
Datum van bekendmaking
dinsdag 23 november 2021

Beschrijving

De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) wil inzetten op een divers aanbod van duurzame vervoersmodi in de stad, waaronder ook (elektrische) deelfietsen. Drie aanbieders van deelfietsen kunnen een vergunning bekomen om deelfietsen te exploiteren op het openbaar domein op basis van het ‘Reglement met betrekking tot de vergunningen voor exploitatie van deelfietsen op het openbaar domein’.

Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) wil dat het aanbod van deelfietsen gedurende de ganse looptijd van de vergunning gegarandeerd is en wil daarnaast ook inzetten op extra aanbod van deelfietsen in bepaalde wijken, tijdens specifieke evenementen en op specifieke locaties (bijvoorbeeld P&R’s).

Om de houders van een vergunning voor het exploiteren van deelfietsen te stimuleren om in te zetten op de speerpunten die de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) vooropstelt, zal een subsidie toegekend worden aan de exploitanten die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement.