Erkenning als auto­deel­or­ga­ni­sa­tie in Gent

Wil je in orde zijn als autodeelorganisatie in Gent? Lees de voorwaarden, vraag je erkenning aan en geniet van de voordelen.

Cozywheels autodelen

Vanaf 1 september 2024 treedt het nieuwe reglement voor de erkenning van autodeelorganisaties in werking.

Wie kan een aanvraag voor erkenning indienen?

 • Round-trip autodeelorganisatie: Bij round-trip autodelen halen gebruikers een voertuig op en keren ze terug naar dezelfde locatie. Deze organisaties beheren een vloot van deelvoertuigen waarvan de gebruikers de voertuigen na gebruik op dezelfde locatie terugbrengen.
 • Free floating autodeelorganisaties: Free floating autodelen staat gebruikers toe een voertuig op te halen op een locatie en het op een willekeurige plek binnen het werkgebied van de organisatie achter te laten. Er zijn geen specifieke ophaal- of terugbrenglocaties.
 • Particuliere autodeelorganisaties: Particulier autodelen omvat het delen van voertuigen tussen particulieren. In dit geval worden de voertuigen beheerd door particulieren en niet door de organisatie zelf. Het delen van de auto kan plaatsvinden tussen bekenden of via een platform.

Wat zijn de voorwaarden voor erkenning?

 • De statuten van de organisatie moeten expliciet vermelden dat het een autodeelorganisatie betreft.
 • De organisatie moet leden hebben die beurtelings en systematisch gebruik maken van de deelvoertuigen.
 • Transparantie over prijsbepaling en gebruiksvoorwaarden.
 • Een transparant gebruikersreglement en procedure voor probleemmelding en klachten.
 • Minimale gebruiksvoorwaarden zoals een minimale reservatieduur van 1 uur of minder, mogelijkheid tot real time reservatie bij beschikbaarheid en duidelijk gecommuniceerde gebruikerskosten op basis van kilometerprijs, reservatieduur en/of verbruik, inclusief alle dienstkosten.
 • Flexibele prijsaanpassingen voor evenementen of doelgroepen, zoals door derdebetalersregelingen of kortingen, inclusief de mogelijkheid voor de Stad Gent om vouchers voor gratis of korting op gebruikerssessies aan te kopen voor het promoten van duurzame mobiliteit. Deze voorwaarde geldt enkel voor round-trip en particuliere autodeelorganisaties. 

Vraag je erkenning aan

Vraag je erkenning aan via het aanvraagformulier. Dit formulier zal vanaf 1 september 2024 hier beschikbaar zijn. We evalueren je aanvraag binnen de 30 werkdagen na ontvangst.

Tweejaarlijkse evaluatie

Na goedkeuring is een tweejaarlijkse evaluatie vereist voor de verlenging van de erkenning. De autodeelorganisatie vult het evaluatieformulier in uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de erkenning. Dit evaluatieformulier zal eind 2024 beschikbaar zijn. 

Parkeervergunning als voordeel

Heb je al een erkenning als autodeelorganisatie in Gent? Dan kan je een parkeervergunning voor autodelen of een free floating parkeervergunning aanvragen:

 • Parkeervergunning autodelen: met deze vergunning kan je gratis en onbeperkt parkeren in Gent, ook op voorbehouden plaatsen voor autodelen. Deze vergunning kan aangevraagd worden door round-trip autodeelorganisaties en door particuliere autodeelorganisaties. 
 • Free floating parkeervergunning (vanaf januari 2025): met deze vergunning kan je gratis en onbeperkt parkeren in Gent, maar niet op voorbehouden plaatsen voor autodelen. Deze vergunning kan aangevraagd worden door free floating autodeelorganisaties.

Subsidie voor de introductie van autodelen in de rand van Gent

Als erkende autodeelorganisatie kan je vanaf 1 maart 2023 een subsidie krijgen voor het introduceren van autodelen in wijken en buurten van Gent waar autodelen nog onbekend of ondervertegenwoordigd is. Lees snel de voorwaarden en vraag je subsidie aan.

Vragen?

Neem contact op via mobiliteit.autodelen@stad.gent