Met de bromfiets in Gent

Wat mag er met een bromfiets klasse A of klasse B in Gent? En hoe zit dat dan met een snelle elektrische fiets of speed pedelec (klasse P)?

Bromfiets klasse A

Sinds 1 oktober 2016 moeten klasse A bromfietsen een nummerplaat hebben. De nummerplaat van een klasse-A bromfiets volgt steeds het S-AXX-000 patroon. Je moet ook een bromfietsverzekering en een verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid hebben.

Door alle knippen

Met een bromfiets klasse A mag je door alle knippen rijden.

Toegelaten in autovrij gebied

Je mag ook in de autovrije gebieden rijden zonder vergunning.

Opgelet!

Met een bromfiets klasse A mag je tussen 11 en 18 uur niet rijden in de voetgangersstraten.

Bromfiets klasse B

Bromfietsen klasse B en lichte vierwielers behandelen we in het autovrij gebied als personenwagens of motorfietsen.

Met lichte vierwielers bedoelen we vierwielige bromfietsen zoals in artikel 2.17.2 van de wegcode. Sommige quads worden door de wet als lichte vierwielers beschouwd, andere zijn ingeschreven als landbouwvoertuig of motor.

Deze voertuigen moeten een nummerplaat hebben. Voor klasse-B bromfietsen is dat S-BXX-000. Lichte vierwielers volgen het patroon S-UXX-000.

Door de 3 grote knippen

Met een bromfiets klasse B mag je alleen door de 3 grote knippen rijden:

  • Ottogracht
  • Lippensplein 
  • Bargiebrug

Aan de andere knippen moet je de plaatselijke signalisatie volgen (B verboden, uitgezonderd B ...).

Met vergunning in autovrij gebied

Bromfietsen klasse B mogen het autovrij gebied niet binnenrijden zonder vergunning. Je kan wel een vergunning krijgen voor het autovrij gebied als je in het autovrij gebied gedomicilieerd bent. En als je voldoet aan de voorwaarden voor een vergunning volgens een van de verschillende categorieën.

Bromfiets klasse P

Snelle elektrische fiets > 25km/uur

Snelle elektrische fietsen (speed pedelec, klasse P) mogen door de knippen én mogen het autovrij gebied binnenrijden zonder vergunning.

Sinds 1 oktober 2016 moeten alle snelle elektrische fietsen een nummerplaat en een bromfietsverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben. Deze snelle elektrische fietsen krijgen een nummerplaat volgens het patroon S-PXX-000, wat verwijst naar de klasse P, speed pedelec.

Door alle knippen

Met een bromfiets klasse P (snelle elektrische fiets > 25km/u) mag je door de knippen.

Vrije toegang tot autovrij gebied

Een bromfiets klasse P (snelle elektrische fiets > 25km/u) heeft geen vergunning nodig voor toegang tot het autovrij gebied.

Opgelet!

Met een bromfiets klasse P (snelle elektrische fiets > 25 km/u) mag je niet in de voetgangersstraten rijden tussen 11 en 18 uur.

Fietsen, elektrische fietsen (< 25km/uur), cargofietsen en bakfietsen

Voor elektrische fietsen met ondersteuning tot 25 km/uur geldt dezelfde toegangsregeling als voor gewone fietsen. Je hebt dus geen vergunning nodig om ermee in het autovrij gebied te rijden.

Ook cargo- en bakfietsen hebben geen vergunning nodig (ongeacht het aantal wielen waarover ze beschikken). Cargo- en bakfietsen worden reglementair beschouwd als vergunninghouders en mogen dus een verkeersbord 'uitgezonderd vergunninghouders' voorbijrijden. Fietsen is niet toegelaten in de voetgangersstraten tussen 11 en 18 uur.